Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Inomhusmiljö

Vi vistas större delen av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. 18 procent av befolkningen uppger att de har problem med hälsan som de kopplar till miljön inomhus.

Buller är den miljöstörning som påverkar människor negativt i störst utsträckning i Sverige. Över två miljoner människor utsätts i sin bostad för nivåer över gällande riktvärden. Andra faktorer som påverkar oss är radon i inomhusluften, kvaliteten på vattnet vi dricker och badar i. Luftkvaliteten och temperaturen inomhus har också stor påverkan på hur vi mår.

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för hälsoskyddet och miljökontoret bedriver hälsoskyddsarbete på uppdrag av miljönämnden. Detta innebär bland annat att miljökontoret bedriver tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler som exempelvis förskolor, skolor och idrottsanläggningar. Bostadsrelaterade ärenden som handlar om klagomål på buller, ventilation, fukt, mögel och temperatur med mera handlägger även miljökontoret. Detta regleras framförallt i miljöbalken (SFS 1998:808).

Om det uppstår problem med din inomhusmiljö ska du i första hand kontakta fastighetsägaren som är ansvarig för detta. Om du bor i en bostadsrätt bör du ta kontakta med föreningens styrelse. Får du ingen hjälp vänder du dig till miljökontoret som kan kräva utredning och eventuell åtgärd. Vi ser gärna att du använder den framtagna blanketten för att anmäla ditt bostadsklagmål.

Blankett
Anmälan av bostadsklagomålPDF
 
För mer information se relaterade länkar
Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster