Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Tobaksförsäljning

Nya krav kring tobak från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 kommer en ny tobakslag. Den innebär bland annat att du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunens hemsida. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Kommunen kommer att ta ut en avgift för att ansöka om tillstånd. Hur stor avgiften blir bestäms av din kommun. Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Kommunsamverkan

Sedan den 1 mars 2016 ansvarar alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala för kontrollen av försäljning av folköl och tobak även i Boxholmlänk till annan webbplats, Finspånglänk till annan webbplats, Mjölbylänk till annan webbplats, Vadstenalänk till annan webbplats och Ödeshöglänk till annan webbplats. Du skickar alltid din ansökan till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger. Avgiften för tillsyn bestäms i respektive kommun. Enligt tobakslagen ska den som i näringsverksamhet säljer tobaksvaror till konsument ansöka om tillstånd för försäljning hos den kommun där försäljningen sker.

Ett egenkontrollprogram ska uppdateras var tredje år och skickas in till kommunen.

Ansökan samt egenkontrollprogram lämnas till medborgarservice i stadshuset eller skickas till:

Mjölby kommun
Omsorgs- och socialförvaltningen
595 80 Mjölby

Kontakt

Förvaltningssekreterare

Christoffer Sjögren
Telefon: 0142-854 81


Göran Lidemalm
Telefon 0142-852 24

social@mjolby.se