Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Sammanträdestider 2019

Här finns kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt övriga nämnders sammanträdestider. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Datum och tid för sammanträden:

 • tisdag 12 februari klockan 19
 • tisdag 19 mars klockan 19
 • tisdag 23 april klockan 19
 • tisdag 21 maj klockan 19
 • tisdag 11 juni klockan 13.30
 • tisdag 27 augusti klockan 19
 • tisdag 24 september klockan 19
 • tisdag 22 oktober klockan 19
 • tisdag 19 november klockan 13.30
 • tisdag 17 december klockan 19

Kontakt

Kommunfullmäktige Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00

mjolbykommun@mjolby.se

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Kommunstyrelsens sammanträden

Tiden för kommunstyrelsens sammanträden är 9.30-17.

Datum för sammnaträden:

 • onsdag 30 januari
 • onsdag 13 februari
 • onsdag 27 februari
 • onsdag 20 mars
 • onsdag 3 april
 • onsdag 24 april
 • onsdag 8 maj
 • onsdag 22 maj
 • onsdag 19 juni
 • onsdag 21 augusti
 • onsdag 4 september
 • onsdag 25 september
 • onsdag 9 oktober
 • onsdag 23 oktober
 • onsdag 6 november
 • onsdag 27 november
 • onsdag 4 december
 • onsdag 18 december

Kontakt

Kommunstyrelsen

Telefon: 0142-850 00
Fax: 0142-851 20

mjolbykommun@mjolby.se

 

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73

carina.asman@mjolby.se

Byggnads- och räddningsnämndens sammanträdestider

Tiden för Byggnads- och räddningsnämndens sammanträdestider är klockan 8.

Datum för sammanträden:

 • tisdag 15 januari
 • tisdag 12 februari
 • tisdag 19 mars
 • tisdag 16 april
 • tisdag 21 maj
 • onsdag 12 juni
 • tisdag 20 augusti
 • tisdag 17 september
 • tisdag 22 oktober
 • onsdag 20 november
 • tisdag 10 december

Kontakt

Byggnads- och räddningsnämnden

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se
raddning@mjolby.se

Nämndsekreterare

Annika Jansson
Telefon: 0142-851 81

byggnad@mjolby.se

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider

Tiden för Kultur- och fritidsnämndens sammasträdestider är klockan 13.30.

Datum för sammanträden:

 • måndag 11 februari
 • måndag 25 mars
 • måndag 29 april
 • måndag 10 juni
 • måndag 9 september
 • måndag 14 oktober
 • måndag 18 november
 • måndag 16 decemer

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon: 0142-850 00
kulturofritid@mjolby.se

Nämndsekreterare

Liselott Björkman
Telefon: 0142-852 35

liselott.bjorkman@mjolby.se

Miljönämndens sammanträden

Tiden för miljönämndens sammaträden är klockan 13.

Datum och plas för sammanträden:

 • torsdag 31 januari i Mjölby
 • torsdag 21 februrari i Boxholm
 • torsdag 21 mars i Mjölby
 • torsdag 25 april i Boxholm
 • torsdag 23 maj i Mjölby
 • torsdag 13 juni i Mjölby
 • torsdag 22 augusti i Mjölby
 • torsdag 12 september i Boxholm
 • torsdag 17 oktober i Mjölby
 • torsdag 21 november i Boxholm
 • torsdag 19 december i Mjölby

Kontakt

Miljönämnden

Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Nämndsekreterare

David Hansevi

Telefon: 0142-859 58

david.hansevi@mjolby.se

Omsorgs- och socialnämndens sammanträdestider

Tiden för Omsorgs- och socialnämndens sammanträden är klockan 9.30.

Datum för sammanträden:

 • onsdag 9 januari
 • torsdag 28 februari
 • tisdag 26 mars
 • tisdag 23 april
 • tisdag 28 maj
 • tisdag 18 juni
 • tisdag 27 augusti
 • tisdag 1 oktober
 • torsdag 28 november
 • tisdag 17 december

Tekniska nämndens sammanträdestider

Datum och tid för sammanträden:

 • torsdag 24 januari klockan 9-17
 • torsdag 14 februari klockan 9-17
 • torsdag 14 mars klockan 9-17
 • torsdag 25 april klockan 9-17
 • torsdag 23 maj klockan 9-17
 • onsdag 19 juni klockan 9-17
 • torsdag 29 augusti klockan 9-17
 • torsdag 19 september klockan 13-17
 • torsdag 17 oktober klockan 13-17
 • torsdag 21 november klockan 9-17
 • torsdag 19 december klockan 13-17

Kontakt

Tekniska nämnden

Telefon: 0142-850 00

tekniska@mjolby.se

Nämndsekreterare

Jenny Ristorp

Telefon: 0142-854 95

jenny.ristorp@mjolby.se

Utbildningsnämndens sammanträdestider

Tid för utbildningsnämndens sammanträden är klockan 13.

Datum för sammanträden:

 • måndag 11 februrari
 • måndag 11 mars
 • måndag 15 april
 • måndag 13 maj
 • onsdag 12 juni
 • måndag 26 augusti
 • måndag 16 september
 • måndag 14 oktober
 • måndag 18 november
 • måndag 16 december

Kontakt

Utbildningsnämnden

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se

 

Nämndsekreterare

Carin Dahlberg

Telefon: 0142-853 77

carin.dahlberg@mjolby.se