Sammanträdestider 2020

Här finns kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt övriga nämnders sammanträdestider. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Kommunfullmäktige sammanträder alltid på tisdagar klockan 19 om inte annat anges.

 • 11 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 26 maj - inställt
 • 9 juni klockan 13.30
 • 25 augusti - inställt
 • 29 september
 • 20 oktober
 • 17 november klockan 13.30
 • 15 december

Kontakt

Kommunfullmäktige Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00

mjolbykommun@mjolby.se

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Kommunstyrelsens sammanträden

Kommunstyrelsen sammanträder alltid på onsdagar klockan 9.30 -17 om inte annat anges.

 • 22 januari
 • 12 februari
 • 4 mars och 18 mars
 • 1 april
 • 6 maj - Inställt
 • 27 maj
 • 10 juni
 • 26 augusti
 • 9 september och 30 september
 • 14 oktober
 • 11 november och 25 november
 • 16 december

Kontakt

Kommunstyrelsen

Telefon: 0142-850 00
Fax: 0142-851 20

mjolbykommun@mjolby.se


Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73

carina.asman@mjolby.se

Byggnads- och räddningsnämndens sammanträdestider

Byggnads- och räddningsnämnden sammanträder alltid klockan 8 om inte annat anges.

 • måndag 20 januari
 • tisdag 18 februari
 • tisdag 24 mars
 • tisdag 21 april
 • onsdag 13 maj
 • måndag 15 juni
 • onsdag 19 augusti
 • onsdag 16 september
 • tisdag 20 oktober
 • torsdag 17 november
 • tisdag 15 december

Kontakt

Byggnads- och räddningsnämnden

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se
raddning@mjolby.se

Nämndsekreterare

Annika Jansson
Telefon: 0142-851 81

byggnad@mjolby.se

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder alltid på måndagar klockan 13.30 om inte annat anges.

 • 10 februari
 • 23 mars
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 7 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Kontakt

Kultur- och fritidsnämnden

Telefon: 0142-850 00
kulturofritid@mjolby.se

Nämndsekreterare

Liselott Björkman
Telefon: 0142-852 35

liselott.bjorkman@mjolby.se

Miljönämndens sammanträden

Miljönämnden sammanträder alltid på torsdagar klockan 13 om inte annat anges.

 • 30 januari i Mjölby
 • 20 februrari i Boxholm
 • 26 mars i Mjölby
 • onsdag 13 maj i Mjölby
 • 11 juni i Mjölby
 • onsdag 19 augusti i Mjölby
 • onsdag 16 september i Boxholm
 • 22 oktober i Mjölby
 • 19 november i Boxholm (inställt)
 • 17 december i Mjölby

Kontakt

Miljönämnden

Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Nämndsekreterare

David Hansevi

Telefon: 0142-859 58

david.hansevi@mjolby.se

Omsorgs- och socialnämndens sammanträdestider

Omsorgs- och socialnämnden sammanträder klockan 9.30.

 • torsdag 11 februari
 • tisdag 17 mars
 • måndag 20 april
 • tisdag 12 maj
 • onsdag 17 juni
 • tisdag 25 augusti
 • tisdag 15 september
 • tisdag 13 oktober
 • torsdag 19 november
 • tisdag 15 december

Tekniska nämndens sammanträdestider

Tekniska nämnden sammanträder alltid på torsdagar klockan 9 -17 om inte annat anges.

 • 23 januari
 • fredag 28 februari
 • 19 mars
 • 2 april
 • 14 maj
 • onsdag 17 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Kontakt

Tekniska nämnden

Telefon: 0142-850 00

tekniska@mjolby.se

Nämndsekreterare

Jenny Ristorp

Telefon: 0142-854 95

jenny.ristorp@mjolby.se

Utbildningsnämndens sammanträdestider

Utbildningsnämnden sammanträder alltid på måndag klockan 13 om inte annat anges.

 • 10 februari
 • 16 mars
 • tisdag 21 april
 • torsdag 14 maj
 • tisdag 16 juni
 • måndag-tisdag 24-25 augusti
 • 14 september
 • måndag-tisdag 12-13 oktober
 • onsdag 18 november
 • 14 december

Kontakt

Utbildningsnämnden

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se


Nämndsekreterare

Carin Dahlberg

Telefon: 0142-853 77

carin.dahlberg@mjolby.se