Fältsekreterare

Fältsekreterarna (fältarna) arbetar uppsökande, förebyggande och rådgivande med ungdomar i Mjölby kommun. Arbetet bygger på frivillighet, förtroende och respekt. Fältarna besöker platser där ungdomar vistas, både dag, kväll och natt.

Fältsekretare jobbar för att ungdomar 10-19 år ska må bra och för att kommunen ska vara bra för ungdomar att bo i.

De finns ute på skolor, fritidsgårdar och på stan vissa kvällar och nätter. Du som ungdom kan vända till till en fältsekreterare för att få en vuxen att prata med.

Fältverksamheten är en del av Mjölby kommuns omsorgs- och socialförvaltning och samarbetar bland annat med skolor, fritidsgårdar och Polisen.

Fältverksamhetens uppdrag

  • synas och vara där ungdomarna är dagar, kvällar och nätter
  • finnas till hands, ge tips, råd och stöd till ungdomar.

Fältverksamheten erbjuder

  • stöd och rådgivning till ungdomar och deras familjer
  • samarbete med skola, fritidsgårdar, ungdomshälsan, polis med flera
  • information till skolklasser, föräldrar, grupper eller enskilda
  • hjälp och stöd i kontakt med myndigheter

Du kan alltid kontakta fältverksamheten

Det finns inga dumma frågor, inget är för stort, inget är för litet. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Det är alltid frivilligt att ta kontakt, de har tystnads- och anmälningsplikt.

Kontakt

Fältsekreterare

Jonathan Clarmo
Telefon: 0142-851 98 eller 073-069 76 73
jonathan.clarmo@mjolby.se


Besöksadress: Industrigatan 1, Mjölby