Föräldrautbildning

Som förälder ställs vi inför olika utmaningar och ibland har vi svårt att veta hur vi skall hantera dem. Problemen vi möter är olika och varierar, främst med tanke på barnens ålder och utvecklingsnivå.

Våra föräldrakurser riktar sig till föräldrar med barn/ungdomar i ålder 3 till 18 år. Programmen syftar till att skapa ett varmt samspel och en god kommunikation mellan barnet/ungdomen och föräldrarna.

Kurserna ger dig möjlighet att:

  • Träffa andra föräldrar
  • Diskutera olika situationer i föräldraskapet
  • Få konkreta tips om hur du bemöter ditt barn på ett bra sätt

Kontakt

Telefon: 0142-366200

E-post: familjeteamet@mjolby.se

ABC, alla barn i centrum, 3 – 12 år

Detta är en utbildning där målet är att, tillsammans med andra föräldrarna, lära sig förstå sitt barn och utveckla sin föräldraförmåga.

Kursen omfattar fyra tillfällen och en uppföljningsträff.

Start: 22 september

Tid: 17:30 – 19:30

Plats: Familjeteamet Industrigatan 1 Mjölby

Kontakt: 0142-366200

Anmälan till utbildningarna görs till: familjeteamet@mjolby.se

Kursen erbjuds i samverkan mellan Mjölby Kommun och Boxholm kommun.

Komet, 12 – 18 år

Ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar till tonåringar och som upplever att tonårstiden präglas av konflikter, bråk, kanske skolk eller andra beteendeproblem.

Kursen omfattar 8 tillfällen.

Start: 7 oktober

Tid: Måndagar klockan 17.30 – 20

Plats: Familjeteamet Industrigatan 1 Mjölby

Kontakt: 0142-366200

Anmälan till utbildningarna görs till: familjeteamet@mjolby.se