Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Analyser och rankingar

Det finns ett flertal olika organisationer och föreningar som rangordnar kommunernas företagsklimat eller analyserar näringslivet. Det som undersöks kan exempelvis vara nyföretagandet, kommunalskatten, kommunens service till företagare, vägnätet samt tåg- och flygförbindelser. Det finns också organisationer som exempelvis Ung Företagsamhet som rangordnar kommunerna ur ett entreprenörsperspektiv.

Svenskt Näringslivs ranking 2018

Mjölby kommun klättrade 48 platser i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet och tar sig ända upp till 51:a plats i landet. Därmed tillhör man de 18 procent bästa kommunerna i Sverige! En markant förbättring i rankingen avser service till företag. Här klättrade kommunen 112 steg till plats 43 i landet. En annan fin placering i rankingen utgörs av hur nöjda företagen är med vägnät, tåg- och flygförbindelser. Här återfinns Mjölby på 7:e plats i landet. Tillämpningen av lagar och regler samt tjänstemännens och politikernas attityder till företagande har också blivit mycket bättre anser näringslivet.
Länk till Svenskt Näringslivs rankinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäljningsindex för Mjölby kommun 2016

Mjölby kommun var för tionde året i rad den kommun i Östergötland som drog till sig den största köpströmmen från andra kommuner när det gäller dagligvaruhandeln 2016. Detta enligt Handelns Utredningsinstitut som mäter försäljningsindex för landets samtliga kommuner. Ett index över 100 visar att detaljhandeln i en aktuell kommun drar till sig konsumenter från omlandet medan ett index under 100 visar det omvända, dvs att kommunen har ett utflöde av konsumenter. 2016 var indexet för Mjölby kommun 105 och 104 för Linköpings kommun. De var de enda kommunerna i Östergötland som hade ett index över 100 när det gäller dagligvaror. Här finns ytterligare informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mjölby årets Ung Företagsamhets-kommun 2018

Ung Företagsamhet rangordnar länets kommuner bland annat efter andel gymnsieelever som driver ett UF-företag i Östergötland. 2018 blev Mjölby bästa UF-kommun i Östergötland. 59 % av alla gymnasielever i Mjölby startar, driver och avvecklar ett UF-företag. Kommunen har även den största ökningen i länet av andelen UF-företagare. Här finns ytterligare informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren
Telefon: 0142-850 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Marknadsstrateg

Åsa Elandersson
Telefon: 0142-858 57

asa.elandersson@mjolby.se