Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Hälsoskydd

Vissa typer av utbildningsverksamheter, hygieniska verksamheter, bassängbad och solarium ska anmälas till och godkännas av miljönämnden innan verksamheten startar. Till anmälan ska även bifogas en ritning över lokalen.

Vilka typer av verksamheter som är anmälningspliktiga framgår av 38 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Mer information om olika typer av anmälningspliktiga verksamheter:

Information om hur anmälan går på sidan Anmälan av ny verksamhet