Torghandel

Torghandel är den handel som sker på öppna stadsplatser, främst torg. Försäljningen på dessa marknader sker vid ett bord eller bänk kallad torgstånd, eller direkt från en bil eller vagn,exempelvis via en fiskbil. Torghandel som förekommer regelbundet kräver tillstånd från kommunen.

Försäljningstider

Torghandeln får börja tidigast klockan 8 och ska sluta senast 18, såvida Medborgarservice inte medgivit undantag eller beslutar annat. Under lördagar tillåts försäljning mellan klockan 8 och 14.

Föreskrifter, råd och riktlinjer

Lokala ordningsföreskrifter för Mjölby kommunPDF

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mjölby kommunPDF

Råd och riktlinjer för upplåtelse av offentlig platsPDF

Mobilförsäljning av mat kräver polistillstånd och avtal med kommunen.

Råd och riktlinjer för mobilPDF försäljnPDFingPDF

Kostnad

Här kan du läsa vad det kostar att ha ett torgstånd, mobil försäljning, att sälja julgranar med mera:

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Mjölby kommunPDF 

Torgfogde

För att kontrollera att ordningsföreskrifter följs och för att övervaka och ordna handeln på den allmänna försäljningsplatsen, utser av tekniska kontoret en torgfogde, som även anvisar och tar upp betalning för tillfälliga platser.

Frågor och ansökan

Medborgarservice svarar gärna på frågor eller tar emot din ansökningsblankett. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten nedan, kan vi skicka en om du hör av dig.

Blankett ansökan om torgplatsPDF

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95

medborgarservice@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11