Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Drift och underhåll

När börjar snön röjas? Vad händer när ett gatlyse inte fungerar? Vad görs åt potthål i asfalten? Läs mer om belysning, snöröjning, sopning och annan väghållning nedan.

Vinterväghållning

När det är vinterväder har Trafikverket, kommunen och fastighetsägare ansvaret att skapa tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelbanor och torg. Läs mer i vår kvalitetsdeklaration angående snöröjningPDF om hur detta görs och vad man som privatperson kan tänka på.

Barmarksunderhåll

Service- och teknikförvaltningen ansvarar för barmarksunderhållet och beställer för nuvarande tjänster av den kommunala utförarenheten.

Barmarksunderhåll innebär att laga och hålla rent gatu-, gång- och cykelnätet. Varje år lagas potthål och andra ojämnheter i asfalten.

Vissa gator eller delar av gator får dessutom en helt ny asfaltsbeläggning. Ny asfalt läggs också när fjärrvärme, bredband eller annat har grävts ner i marken. Detta är ett arbete där ledningsägaren (exempelvis fjärrvärme- eller bredbandsbolaget), kommunen och kommunens asfaltsentreprenör samverkar.

Ibland kan enskilda fastighetsägarem bli inblandade i asfaltsläggning, exempelvis vid dålig avrinning eller om kantstenen till infarten ska sänkas.

Belysning

Service- och teknikförvaltningen ansvarar för all offentlig belysning på gator, vissa landsvägar och i parker. Totalt sett finns knappt 7 000 belysningspunkter.

Kommunen tar ibland hjälp av en ljusdesigner för att få funktionellt och stämningsfullt ljus i stadsparken och andra liknande miljöer. Drift och underhållet sköts till största del av Mjölby Svartådalen Energi AB och Utsikt AB.

Enligt kommunens plan för belysningPowerpoint gås alla lampor igenom varje höst. Inom tre områden inspekteras lamporna och de trasiga byts ut. Inom det fjärde och sista området byts alla lampor ut.

Kom ihåg att klippa träd och grenar som hindrar ljuset att komma fram på gatorna och gång- och cykelbanorna.

Meddela gärna kommunens felanmälan om det är kommunens träd som skymmer eller om det är andra fel på armaturer eller stolpar.

Om det är många trasiga lampor eller fel på platser där mörkret skapar en trafikfara eller stor otrygghet lagas lamporna omgående, annars inväntas den inspektionsrunda som beskrevs ovan.

Tillsammans kan vi också försöka förhindra onödig och kostsam skadegörelse på vår belysning.

Kontakt

Gatuingenjör

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se


Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing

Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se