Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Vårdnad, boende och umgänge

När föräldrarna är överens om vårdnad, boende och umgänge kan det regleras i ett avtal, som godkänns av socialnämnden/familjerätten.

Ett godkänt avtal har samma verkan som en dom. Det betyder bland annat att den kan verkställas (det vill säga genomföras tvångsvis) om inte avtalet följs, och om beslutet bedöms vara till barnets bästa.

Samarbetssamtal

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge ska föräldrarna genom så kallade samarbetssamtal, försöka hitta lösningar som är bra för barnen och som båda föräldrarna kan acceptera.

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av behandlingssekreterare. Du kan själv ta initiativ till samarbetssamtal.

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2017-09-01

Senast ändrad av: Tove Frisk

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2017-09-01

Senast ändrad av: Tove Frisk

Slussen, barn- och ungdomsrådgivning

Telefon: 0142-36 62 00

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00
social@mjolby.se