Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Digitala närvarokort och ansökningshandlingar i Excel-format

Smidigt med digitala närvarokort. Närvarokorten och ansökan till det kommunala verksamhetsbidraget är en modell som i sin helhet är anpassad till Mjölby kommuns bestämmelser för detta bidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett datorprogram som hjälper till med rapportering av aktiviteter på närvarokort. Det är ett program som är byggt i Excel och är utformat som ett närvarokort, där all uträkning sker automatiskt i kolumner, till såväl det statliga som det kommunala bidraget.

Hela regelverket med åldrar, kön, minimiantal och maxgränser, är inbyggt och styrs av programmet.
 
Programmet kan föras direkt av varje ledare via en dator eller skötas av exempelvis kanslipersonal. Nyckelordet är enkelhet.
Har man använt Excel lär man sig detta på en kvart.

De olika Excel-filerna hittar ni som länkar här nedan.

Support och bidragsfrågor

Vid supportfrågor, kontakta Mikael Häggström
Telefon: 0704-90 85 56

Vid frågor om bidragen, kontakta Kjell Karlsson
Telefon: 0142-852 34.


Närvarokort 2018Excel
- gäller för verksamhet från och med 1 januari 2018

När du öppnar upp närvarokortet innehåller det flera flikar:

  • Allmän information - att tänka på
  • Manual
  • Register
  • Närvarokort (tre flikar)

Sammanställning - RF-idrotter 2017Excel

Underlag - ansökan kommunalt aktivitetsstöd 2017Excel

 

Föreningsfrågor - kultur- och fritidsförvaltningen


Kontakt: Kjell Karlsson, ekonom, telefon: 0142-852 34, e-post; kulturofritid@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in