Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 24 april 2017
Mjölby kommun

Räcker inte dina pengar?

Ekonomiskt bistånd, socialbidrag eller försörjningsstöd som det också kallas, är till för dig som har problem med försörjningen. Ekonomiskt bistånd beräknas i regel utifrån en från riksnorm som regeringen beslutar om varje år. Alla beslut om ekonomiskt bistånd grundar sig på en individuell bedömning där många faktorer räknas in.

Grundläggande förutsättningar

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen, måste du uppfylla vissa grundläggande förutsättningar som finns i lagen.

Du måste först själv ha försökt att lösa din situation, du ska till exempel ha ansökt om andra ersättningar som du kan tänkas ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Om du är arbetslös ska du vara aktivt arbetssökande. Vilka de exakta grundläggande förutsättningarna är kommer din handläggare tala om för dig.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Om du vill ansöka om ekonomiskt stöd ska du kontakta handläggare på Individ- och familjeomsorgen på telefonnummer 0142-850 00.

När du har fått kontakt med handläggare bokar de in dig för ett besök. Du får också information om ekonomiskt bistånd och en del blanketter hemskickat till dig innan du kommer på besöket. Har du svårigheter med att fylla i materialet så kan handläggaren hjälpa dig.

Ta med dig handlingarna vid besöket. Vilka handlingar som behövs för att utreda om du har rätt till ekonomiskt bistånd står beskrivet i det hemskickade materialet. Läs noga igenom informationsmaterialet.

Här kan du läsa vad som ingår i riksnormenPDF

Innehåll: Malin Engström

Senast publicerad: 2017-02-15

Senast ändrad av: Tove Frisk

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Malin Engström

Senast publicerad: 2017-02-15

Senast ändrad av: Tove Frisk

Utredning IFO
Försörjningsstöd


Besöksadress Norrgården: Industrigatan 9, Mjölby

Receptionen är bemannad:
Måndag-fredag klockan 10-12

Övrig kontorstid:
Den som redan har kontakt med oss kan nå sin handläggare per telefon eller e-post social@mjolby.se.
Eller genom Mjölby kommuns växel 0142-850 00.
Glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter, helst telefonnummer!

För nybesök/frågor:
Måndag-fredag klockan 10-11 kan du ringa 0142-859 01 för att boka nybesök eller ställa frågor.