Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Vindkraft

I Mjölby kommun är vindförhållandena gynnsamma för vindkraft. I dagsläget finns det ett fyrtiotal vindkraftverk uppförda i kommunen.
Vindkraftverk vid Tungelunda. Foto: David Hansevi

Vindkraften är en fråga som berör och engagerar många människor. Vindkraften är en förnyelsebar energikälla som man från statligt håll har ambitionen att utveckla och bygga ut. Vindkraftutbyggnad är dock inte problemfritt och vindkraftverk kan påverka människor och natur negativt.

Vindkraftsetableringar prövas enligt två olika lagstiftningar. Dels som bygglov enligt Plan- och bygglagen, samt som anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken.

Prövningen enligt Miljöbalken kan antingen ske av Miljönämnden som anmälan eller av länsstyrelsen som tillstånd. Var prövningen sker beror antingen på etableringens storlek eller om vindkraftsprojektören frivilligt väljer att söka tillstånd. Bygglov ansökes hos Byggnads- och räddningsnämnden.

Enstaka mindre vindkraftverk (gårdsverk) med en totalhöjd på mindre än 50 meter kräver endast bygglov. Se riktlinjerPDF för gårdsverk.

Karta GISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster över etablerade samt ansökta vindkraftverk i Mjölby kommun.

Kontakt

Miljökontoret & byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

miljo@mjolby.se
byggnad@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in