Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 17 februari 2018
Mjölby kommun

Lantbruk

Lantbruk bedrivs i olika storlek i nästan hela kommunen. Det finns stor variation av växtodlingsgårdar och djurhållande gårdar med till exempel nöt, fjäderfä, svin, får eller häst. Lantbruk klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken då den kan ha påverkan på människor och naturen runt omkring oss.

Miljökontoret handlägger frågor som rör miljöskydd och hälsoskydd. Länsstyrelsenh ar ansvaret för djurskyddsfrågor.

Har du frågor som rör djurskydd, om stallbyggnader eller om du känner till djur som far illa, kontakta Länsstyrelsen i Östergötland på telefon
013-19 60 00 (växel).

Anmälan och tillstånd

Djurhållande gårdar med över 400 djurenheter klassas som en så kallad B-verksamhet. För att driva en sådan verksamhet krävs först tillstånd enligt miljöbalken från länsstyrelsen.
Animalieproduktion med 100 till 400 djurenheter klassas som en så kallad C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet, ska en anmälan i förväg göras till miljönämnden. Information om anmälan av verksamhet.

Med en djurenhet menas exempelvis:
1 mjölkko
6 kalvar upp till 6 månader
3 övrig nöt
3 suggor
10 slaktsvin eller avelsgaltar
100 värphöns
200 unghöns eller slaktkycklingar
10 får eller getter
1 häst

För mindre djurhållande verksamheter eller växtodlingsgårdar utan djur behövs ingen prövning innan verksamheten startar. Vill du hålla vissa djur inom detaljplanelagt område krävs dock tillstånd. Tillstånd eller förprövning av djurstallar kan även behövas enligt djurskyddslagen, kontakta då Länsstyrelsen i Östergötland, telefon 013-19 60 00 (växel).

Tillsyn

Miljönämnden arbetar för att utsläpp i form av näringsämnen och kemikalier till vatten, luft och mark ska begränsas. Tillsyn av lantbruk, såväl med som utan djur, sker främst genom besök som förbokas i god tid.

Vid tillsynen diskuteras bland annat gödsellagring och gödselspridning, hantering av kemiska produkter, avfall, spridning av bekämpningsmedel samt verksamhetens egenkontroll.

Blanketter
Anmälan av C-verksamhet - animalieproduktionPDF

Länkar
Länsstyrelsen i Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg