Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Trafiksäkerhet

Vare sig du är fotgängare, cyklist eller bilförare har du en viktig roll i att göra trafikmiljön säker. Tänk på att hålla hastighet, ha bilbälte och köra nykter och utvilad. Mjölby kommun jobbar också med trafiksäkerhet, läs mer nedan.

Vägbula Foto: Mjölby kommun

Mjölbys, liksom hela Sveriges trafiksäkerhetsarbete bygger på Nollvisionen - att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Visionen innebär bland annat att trafikanter ska följa regler men om en olycka händer ska väg- och gatusystemet vara så säkert att konsekvenserna inte leder till död eller svåra skador.

Kommunen arbetar enligt ett trafiksäkerhetsprogram som visar vilka platser som är i störst behov och vilka åtgärder som gör störst nytta. Kommunen har också som mål att minska olyckor som berott på halka, att sänka hastigheterna och bygga fler säkra passager. Läs mer om programmet här.PDF Programmet är antaget av kommunstyrelsen, se protokoll häröppnas i nytt fönster.

Kommunen gör regelbundet uppföljningar på hur trafiken utvecklas vad gäller bland annat trafikflöden och trafikolyckor. Här hittar du trafikbokslutet för 2016PDF.

Mer information

Klicka här för att komma till Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och få fakta om trafiksäkerhet, mer information om Nollvisionen och en mängd annat läsvärt.

Länkar

Trafiken i skolanPDF

Vandrande skolbussPDF

BlomlådorPDF

Klipp häcken!PDF

Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NTFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunala lekplatseröppnas i nytt fönster

DHRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillämpningsregler för enkelt avhjälpta hinder
Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Gatuingenjör

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se

 

Trafikingenjör

Joel Runn

Telefon: 0142-856 29

joel.runn@mjolby.se

 

Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing

Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in