Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Miljökontoret

Foto av miljöchef Jenny Asp Andersson

Miljöchef
Jenny Asp Andersson
Telefon: 0142-850 24
jenny.asp.andersson
@mjolby.se

Miljökontoret, som lyder under miljönämnden, är gemensamt för Mjölby och Boxholms kommuner.

Miljökontoret bedriver tillsyn inom områdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Miljökontoret arbetar även med naturvård samt energi- och klimatrådgivning.

Information till företag och allmänhet är en viktig del av det förebyggande arbetet.

Personal
Miljökontorets medarbetare.

Miljökontoret

Telefon: 0142-850 00
E-post: miljo@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun
595 80, Mjölby

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in