Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 24 januari 2018
Mjölby kommun

Adoption

Om man vill adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från socialnämnden. En socialsekreterare gör, efter ansökan, en utredning och bedömer om det tilltänkta hemmet är lämpligt att ta emot ett adoptivbarn. Det är obligatoriskt att blivande adoptivföräldrar genomgår en förberedande utbildning om adoption.

Utredningen

Innan beslut om medgivande, görs en utredning; en lämplighetsbedömning av de sökande. Utredningen ska vara underlag för socialnämndens beslut och presentera de sökande så att barnets företrädare i ett annat land får en klar bild av dem.

Medgivandet

När utredningen är klar skriver en handläggare en rapport och ett förslag till beslut. Det är sedan ledamöterna i socialutnämnden som beslutar om familjen ska få ett medgivande att ta emot ett barn. Ett medgivande gäller i två år och gäller endast för att ta emot ett barn genom en svensk auktoriserad adoptionsorganisation. (Undantag kan göras för så kallad enskild adoption).

MIA

Myndigheten för Internationella adoptionsfrågor, MIA, har det övergripande ansvaret för adoptioner från andra länder.

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2015-12-09

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2015-12-09

Senast ändrad av: Mia Högberg