Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 24 juni 2017
Mjölby kommun

Fysisk planering

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur bebyggelsen utvecklas i tätorterna och på landsbygden samt hur mark- och vattenområden i kommunen används. I menyn till vänster kan du läsa mer om pågående detaljplanering och om mer strategiska projekt för framtiden (översiktsplaner).

Genom planläggning garanteras olika intressenter insyn och inflytande. Kommunen får därigenom ett bättre beslutsunderlag. Den samlade bedömning av markens och vattnets användning som görs i en plan ger också ramarna för prövning av framtida bygglovsärenden.

Du är välkommen att kontakta oss om du har synpunkter eller frågor.  

Detaljplaner ute på samråd eller granskning

 

Detaljplan för Västanå 2:7 med flera, Hogstad

Planprogram för Fall-området, söder om järnvägen, Mantorp

Detaljplan för Hogstad 13:1 m.fl. Hogstad

Detaljplan för Häradsvallen 1:133 m.fl. Mantorp


Antagna detaljplaner

Antagandehandlingar för ändring av detaljplaner Ryttarhagen K2 och Ryttarhagen K3

Antagandehandlingar för detaljplan för Sjunningsfält

Antagandehandlingar för detaljplan för konstruktören 1

Antagandehandlingar för detaljplan för Ny infart till Lundby- och Sörby industriområde i Mjölby

 

Översiktsplaner ute på samråd eller utställning

Just nu finns inga översiktsplaner på samråd eller utställning.

 


Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-05-12

Senast ändrad av: Jonas Loiske

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-05-12

Senast ändrad av: Jonas Loiske

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Planarkitekt 
Ida Arvidsson 
Telefon: 0142-850 62 ida.arvidsson@mjolby.se

Planarkitekt Jonas Loiske 
Telefon: 0142-851 90 jonas.loiske@mjolby.se

Planarkitekt Sara Gustavsson Telefon: 0142-859 63   sara.gustavsson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress:
Stadshuset
Burensköldsvägen 11