Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fysisk planering

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur bebyggelsen utvecklas i tätorterna och på landsbygden samt hur mark- och vattenområden i kommunen används. I menyn till vänster kan du läsa mer om pågående detaljplanering och om mer strategiska projekt för framtiden (översiktsplaner).

Genom planläggning garanteras olika intressenter insyn och inflytande. Kommunen får därigenom ett bättre beslutsunderlag. Den samlade bedömning av markens och vattnets användning som görs i en plan ger också ramarna för prövning av framtida bygglovsärenden. Här kan du läsa mer om vad en detaljplan är.

Du är välkommen att kontakta oss om du har synpunkter eller frågor, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.  Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här: information personuppgifter.PDF

Detaljplaner ute på samråd eller granskning

Detaljplan i Mjölby för Mjölby 43:68 m.fl. (Södra Björkudden)

Detaljplan i Väderstad, Vallsberg 7:65, Marklägenheter

Detaljplan i Mantorp för del av Viby-Olofstorp 4:4 (Östra Olofstorp, vid Riksvägen)

Översiktsplaner ute på samråd eller utställning

Hur ska Mantorp växa i framtiden?

Inbjudan till Workshopar om Mantorps framtid

Godkända program

Planprogram Fall 1:1 med flera, Mantorp

Gällande detaljplaner

Genom kommunens karttjänst kan du se vilken detaljplan som gäller för ett speciellt område.

Till kommunens karttjänst detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplaner som vunnit laga kraft de senaste 3 åren.

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se

 

Planarkitekt

Ida Arvidsson
Telefon: 0142-850 62

ida.arvidsson@mjolby.se

 

Planarkitekt

Jonas Loiske
Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se

  

Planarkitekt

Magnus Hultegård
Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se

 

Planarkitekt

Caroline Gyllemark
Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se

 

Planarkitekt

Marika Tano
Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480