Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fakta om näringslivet

Den färskaste statistiken visar att nästan 12 000 personer var sysselsatta i Mjölby kommun 2015. Flertalet anställda arbetar i tillverkningsindustrin, handeln och inom vård och omsorg.

Antal sysselsatta per bransch 2015

Jordbruk, skogsbruk och fiske

482

Tillverkning och utvinning

3177

Energi och miljö

93

Byggverksamhet

773

Handel

1664

Transport

473

Hotell och restauranger

350

Information och kommunikation

207

Kreditinstitut och försäkringsbolag

49

Fastighetsverksamhet

140

Företagstjänster

588

Civila myndigheter och försvaret

556

Utbildning

1107

Vård och omsorg

1735

Personliga, kulturella tjänster m.m.

441

Okänd bransch

106

Totalt

11941

Företag

2016 fanns det drygt 2 600 företag i Mjölby kommun. 1550 företag drivs av enmansföretagare, det vill säga de har inga anställda. 650 företag har mellan 1-9 anställda medan drygt 70 företag har 10-49 anställda. Det finns två riktigt stora tillverkningsindustriföretag i kommunen. Det är Toyota Material Handling har drygt 2500 anställda i Mjölby och Väderstad-Verken med 800 anställda i Väderstad.

Information om starka branscher med exempel på företag i kommunen. Här finns en länk till näringslivsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du söka information om företag i kommunen sorterat efter bland annat bransch.

Största arbetsgivarna

De största arbetsgivarna i kommunen efter antal årsarbetare mars 2015

Mjölby kommun 2100B
Toyota Material Handling 1800
Väderstad AB 765
Runsven 230
Kriminalvården 155
ASM Foods 135
Arriva Östgötapendeln 85
City Gross 80
Egce 80
Cenova 70
Norlandia Care 70
Fåddman 65

Pendling

Arbetspendlingen över kommungränsen är omfattande för Mjölby kommun. År 2015 pendlade 5308 personer ut från Mjölby till arbete i annan kommun. 4454 personer pendlade in till arbete i Mjölby kommun. Sammanlagt rör sig drygt 9700 personer över kommungränsen varje dag i syfte att nå sitt arbete. Pendlingen har under flera år ökat i båda riktningarna.

Annan statistik?

Söker du efter annan statistik är du välkommen att höra av dig till marknadsstrateg Åsa Elandersson.

Kontakt

Marknadsstrateg

Åsa Elandersson
Telefon: 0142-858 57

asa.elandersson@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Åsa Elandersson
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-04-04
Publicerad: 2009-09-26

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in