Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett språkrör för dig med psykisk funktionsnedsättning. De arbetar på ditt uppdrag utifrån dina egna resurser, behov och mål. Det kan handla om vårdbehov, ekonomi eller kontakter med olika myndigheter. Ombuden är fristående från myndigheter och vårdgivare.

Ett personligt ombud ska hjälpa dig att få goda och samordnade insatser enligt dina behov, önskemål och rättigheter. Eftersom det är sekretess mellan olika myndigheter, är ditt samtycke en förutsättning för ombudets arbete.

Syftet med personligt ombud är att du får:

  • större möjligheter att påverka sin situation och vara delaktig i samhället,
  • möjlighet att leva ett mer självständigt liv och en förbättrad livssituation,
  • möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor,
  • rätt hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina egna önskemål, behov och lagliga rättigheter och
  • ett fungerande nätverk med myndigheter som samverkar utifrån dina behov.

Kostnadsfritt och tystnadsplikt

Det kostar ingenting för dig att ha ett personligt ombud. Ombudet har tystnadsplikt och för ingen dokumentation. Ring eller skriv för att bestämma tid och plats för en första träff. Om du vill kan du be någon annan att ta första kontakten åt dig.

Personligt ombud

Gunilla Kransberg
Telefon: 0730-69 76 42

Hans Sörensson
Telefon: 0730-69 76 41

E-post: personligtombud@mjolby.se

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2018-02-13

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2018-02-13

Senast ändrad av: Stefan Kalm