Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 24 augusti 2017
Mjölby kommun

Donationsfonder

Om du stämmer in på villkoren, kan du söka medel ur någon av kommunens donationsfonder. Utdelning sker i december. Vi vill
ha din ansökan senast klockan 16 fredagen den 21 oktober 2016.

Så här ansöker du

  • Du kan få ansökningsblankett genom Medborgarservice i stadshusets reception, telefon 0142-859 95

  • Du kan också ladda ner ansökningsblanketter här

  • Fyll i och skriv under ansökan och lämna den till Medborgarservice i stadhuset i Mjölby, eller skicka den med post till Medborgarservice, Mjölby kommun, 595 80 Mjölby.

  • Vi vill ha din ansökan senast fredagen den 21 oktober klockan 16.

  • Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta
    Medborgarservice, telefon: 0142-859 95 medborgarservice@mjolby.se

Donationsfonder

 

Stiftelsen Mjölby kommuns sociala samfond

Fonden är till för ekonomiska bidrag till behövande, folkbokförda i Mjölby kommun. Sjukvård och hjälpmedel till behövande sjuka, rekreationsresa, konvalescentvård eller lägervistelse. Trevnad för långvarigt sjuka och pensionärer samt annat socialt behov för enskilda och familjer.

Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond

Medel ur fonden ska användas dels till bidrag åt personer, boende i före detta Skeppsås kommun, som är i behov av ekonomisk hjälp och dels för att anordna trivselaktiviteter eller liknande för äldre i samma område.

Stiftelsen Nils Kalls fond

Medel ur fonden kan sökas av barn och ungdomar mellan 7-16 år bosatta i före detta Skänninge kommun och som har av läkare konstaterad fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2016-09-14

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2016-09-14

Senast ändrad av: Mia Högberg