Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Särskilt stöd

"Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver." Skollagen, andra kapitlet tredje paragrafen.

Resursenheten ansvarar för stöd och handledning i arbetet med barn och elever, som är i behov av särskilda insatser, för att de ska få möjlighet att klara verksamheten inom förskola och grundskola.

Klicka här för att läsa mer om resurseneheten

 

Kontakt

Resursenhetschef

Malin Petersson
Telefon: 0142-852 47

malin.petersson@mjolby.se

 

Specialpedagog

Anita Aspeqvist
Telefon: 0142-852 27

anita.aspeqvist@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480