Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fritidshem (skolbarnsomsorg)

På varje grundskola finns fritidshem som tar emot barn från 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13.

Fritidshemmen är:

  • en pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldrarna 6-12 år

  • en verksamhet avsedd att tids- och innehållsmässigt komplettera skolan

  • menade att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen och för att förena omsorg med pedagogik för att stödja barnets fysiska, sociala och emotionella utveckling.


  • en verksamhet som arbetar efter läroplanen och utgår ifrån allmänna råd om kvalitet i fritidshem

  • en samverkan mellan personalen på fritidshemmet och skolans övriga pedagoger för en ökad måluppfyllelse med eleven i centrum

  • rektors ansvar på respektive skola.

Ansökan, uppsägning och inkomstuppgift

Ansökan ska göras på Barnomsorgstjänster inga inloggningsuppgifter behövs. Erbjudande om plats skickas ut via sms eller e-post.

 

Logga in på e-tjänsten för barnomsorg för att tacka ja eller nej till plats. Har ni gemensam vårdnad av barnet, men bor på olika adresser, måste ni båda acceptera erbjuden plats oavsett om en eller båda behöver nyttja platsen.

 

Vårdnadshavarens arbets- eller studietid ligger till grund för barnets närvaro. Om du är arbetslös eller föräldraledig erbjuds du inte plats på fritidshemmen. Mjölby kommun kan begära att få ta del av intyg som stärker vårdnadshavares studieplats eller anställning och schema.

 

Barn som inte är inskrivna kan utnyttja fritidshemsplats under lov och andra undervisningsfria dagar (100 kronor per dag). 

 

Inkomstuppgifter och schema för barnet fylls i på Barnomsorgtjänster. Förändringar av schema och inkomst ska du alltid ändra via webben.

 

Uppsägningsstiden är två månader och ska anmälas via webben.

 

Har ni som vårdnadshavare gemensam vårdnad och nyttjar var sin plats, är det viktigt att ange om det den enes plats eller bådas platser som sägs upp.

 

Barnet har rätt att vara på fritidshemmet under uppsägningstiden. Avgift ska betalas under den fastställda uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller ej.

Mina sidor, barnomsorgstjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverkets allmänna råd för fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvalitetsdeklaration för fritidshemmenPDF

Kontakt

Verksamhetschef för för- och grundskola

Karl-Johan Sjödin
Telefon: 0142-857 00

karl-johan.sjodin@mjolby.se

 

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480