Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 24 april 2017
Mjölby kommun

Avgifter för förskola och skolbarnomsorg

Avgiften, maxtaxa,  för förskole-och skolbarnsomsorg baseras på familjens gemensamma  bruttoinkomst.

Avgift i förskolan eller familjedaghem:

  • Barn nummer ett: tre procent av inkomsten - högst 1362kronor per månad
  • Barn nummer två: två procent av inkomsten - högst  908 kronor per månad
  • Barn nummer tre: en procent av inkomsten - högst  454 kronor per månad
  • Barn nummer fyra: ingen avgift

Avgift i skolbarnsomsorg:

  • Barn nummer ett: två procent av inkomsten - högst 908 kronor per månad
  • Barn nummer två: en procent av inkomsten - högst 454 kronor per månad
  • Barn nummer tre: en procent av inkomsten - högst 454 kronor per månad
  • Barn nummer fyra: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som "barn nummer ett".
Maxtaxans maxbelopp är 45 390kronor / månad.

Avgiften betalas i förskott och 12 månader per år.

Arbetslösa och föräldralediga betalar enligt ordinarie taxa.

Föräldrar till tre- fyra- och femåringar betalar reducerad taxa under verksamhetsåret  (1 september-31 maj), under sommaruppehållet betalas 100 procent.

Vid delad faktura ska vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorg. (Avtal måste skrivas). Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Det kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats. Observera, då ena platsinnehavaren säger upp sin del av platsen, går hela betalningsansvaret över till den andra platsinnehavaren som har tillsynsbehov.

Inkomstuppgifter ska lämnas på Barnomsorgstjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
vid placering och vid fortlöpande ändringar. Vad som ingår  finns att läsa på  hemsidan.

Vid utebliven eller felaktig inkomstuppgift debiteras högsta avgift av maxtaxan.  Om avgiften inte betalas kan kommunen stänga av barnet från förskolan.

Vårdnadshavare till barn som har avstängts från plats på grund av obetalda avgifter kan som först erhålla plats efter att ha reglerat hela sin skuld.

En inkomstkontroll genomförs årligen gentemot föräldrars taxerade förvärvsinkomst hos Skatteverket.

Betalningsansvar
Båda föräldrarna har betalningsansvar alternativt den förälder som ensam har vårdnaden om barnet.

Innehåll: Lotta Gylling

Senast publicerad: 2017-01-30

Senast ändrad av: Jeanette Forsén

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Lotta Gylling

Senast publicerad: 2017-01-30

Senast ändrad av: Jeanette Forsén

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00
utbildning@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Barnomsorgsadministration
Telefon: 0142-850 00
Telefontid: 9.30-11.30

Mjölby tätort
Helena Södergren
helena.sodergren@mjolby.se

Mantorp, Västra Harg, Skänninge, Normlösa, Väderstad
Susanne Avelöv
susanne.avelov@mjolby.se