Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Ansöka om, eller säga upp plats

Du ansöker om barnomsorg via våra e-tjänster. Om du behöver dygnet-runtomsorg ska du använda en blankett. Om du vill ansöka till en kooperativ förskola tar du kontakt med dem direkt.

Så prioriteras kön

  • Femåringar, höstterminen samma år barnet fyller fem år.
  • Yngre syskon får i mån av plats förtur till samma förskola som det äldre syskonet.
  • Överflyttningar sker vid höstterminens början.
  • Övriga efter ködatum. Om flera barn har samma ködatum går äldsta barnet först.

Ansökan, platserbjudande och uppsägning

Vi erbjuder inte plats för kortare tid än två månader. När du anmäler barnet till barnomsorgskön får du ett ködatum. Ködatumet kan aldrig vara tidigare än fyra månader före önskat placeringdatum.

Blir du erbjuden barnomsorg  som inte överensstämmer med ditt första önskemål och tackar nej, köar du fortfarande till det första önskemålet och behåller det ursprungliga ködatumet.

Blir du erbjuden barnomsorgsplats på önskad förskola men tackar nej, tas du bort ur kön och måste göra en ny ansökan.

Om du tackat ja till en erbjuden förskoleplats, men sedan väljer att avstå från platsen, måste du registrera en uppsägning. Ordinarie avgift betalas under uppsägingstiden två månader.

Uppsägningstiden är alltid två månader. Vi tar ut avgift under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte.

När en plats stått outnyttjad i två månader, kan den skriftligen sägas upp av ansvarig förskolechef eller rektor med en månads varsel. Ordinarie avgift debiteras vårdnadshavarna under denna tid.

Flytt till en annan förskola i kommunen

Om barnet ska flyttas till en annan verksamhet i kommunen måste du fylla i en ny ansökan. Överflyttningar sker bara vid höstterminens och vårterminens början. Överflyttningar får förtur till önskad plats, men kan inte garanteras. Undantag från regeln utreds av mottagande förskolas rektor. Byte vid vårterminen förutsätter att barnet varit inskrivet från höstterminens början.

Barnomsorg, e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter för dygnet-runtomsorg

Kontakt

Barnomsorgsadministration

Telefon: 0142-850 00
Telefontid klockan 9.30-11.30.

 

Barnomsorgsadministratör

Susanne Avelöv

susanne.avelov@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480