Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 17 februari 2018
Mjölby kommun

Modersmålsundervisning

Kommunen är skyldig att ordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns en lämplig lärare och minst fem elever.

När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch är kommunen skyldig att ordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.  

Modersmål har en egen kursplan. Planen består av syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för ämnet modersmål.

Vem får undervisning i modersmål?
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska, ska erbjudas modersmålsundervisning om språket är det dagliga umgängesspråket i hemmet eller om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (exempelvis finska och romani chib) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Modersmål vi erbjuder undervisning i:

 • Arabiska
 • Uzbekiska
 • Ryska
 • Dari
 • Persiska
 • Syrianska
 • Tigrinja
 • Litauiska
 • Engelska
 • Portugisiska
 • Thailändska
 • Bosniska/kroatiska/serbiska
 • Kirundi
 • Vietnamesiska

Hur anmäler jag önskemål om modersmålsundervisning? 

anmälningsblankett för modersmål i grundskolanPDF

anmälningsblankett för modersmål i gymnasietPDF

För elever i grundskolan skickas blanketten till integrationsenhetschef:

Helena Ånstad
Integrationsenheten
Lagmansgatan 34
595 52 Mjölby
helena.anstad@mjolby.se

För elever i gymnasieskolan skickas blanketten till rektor:

Frida Engström
frida.engstrom@mjolby.se

Ed Huitema
ed.huitema@mjolby.se

P-O Niemi
per-olof.niemi@mjolby.se

Malin Limber
malin.limber@mjolby.se

Hur är undervisningen organiserad?
Modersmålsundervisningen ligger utanför ordinarie schema (oftast eftermiddagstid). Det ordnas ingen skolskjuts om undervisningen är förlagd på en annan skola än den skolan eleven tillhör. Betyg sätts av undervisande modersmålslärare.
 
Syfte med modersmålsundervisningen

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda sitt modersmål för sin språkutveckling och sitt lärande
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser i områden där modersmålet talas  utifrån jämförelser med svenska förhållanden

                                                    (Läroplan för grundskolan, Lgr 11)

Modersmål

Integrationsenhetschef
Helena Ånstad
Telefon: 0142-850 81
E-post: helena.anstad@mjolby.se

Innehåll: Gittan Ahlin Hambalek

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Gittan Ahlin Hambalek

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg