Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Grundsärskola

Elever som på grund av en utvecklingsstörning bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål kan få sin utbildning i  grundsärskola. I grundsärskolan finns även inriktningen träningsskola. Elever i grundsärskolan har rätt till ett frivilligt tionde skolår för att bredda och fördjupa sina kunskaper.

Utbildningen i grundsärskolan anpassas efter varje elevs förutsättningar. Klasserna är små och vuxentätheten är hög. Elever kan även vara inskrivna i grundsärskolan men ha sin placering i en grundskoleklass. Eleven har då en personligt anpassad studiegång i förhållande till klassen i övrigt. Den typen av integrering sker framför allt för elever i de lägre åldrarna.
I Mjölby finns en grundsärskoleklass för elever i skolår 4-10 på Lagmanskolan och träningsskoleklasser för elever i skolår 1-10 på Egebyskolan.

Särskolan i Mjölby - Information om grundsärskolan och gymnasiesärskolanPDF

Innehåll: Christer Lordh

Senast publicerad: 2017-10-01

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Christer Lordh

Senast publicerad: 2017-10-01

Senast ändrad av: Mia Högberg

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00
utbildning@mjolby.se

Utbildningschef
Christer Lordh
Telefon: 0142-851 46 christer.lordh@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11