Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 maj 2017
Mjölby kommun

Familj, barn, ungdom

Familj på klippor vid solnedgång.

Stöd för familjer, ungdomar och barn kan gälla bråk i familjen, tonårsproblem, mobbing, bekymmer med småbarn, oförmåga att kommunicera med varandra i ett parförhållande och mycket annat.

Vi erbjuder bland annat utbildningar och samtal. Ibland behövs också stöd av annat slag, till exempel i ett hem för vård och boende. Personalen du möter har högskole- och/eller specialutbildning inom psykosocialt förändringsarbete.

Gruppverksamhet för barn och ungdomar: För barn till missbrukare, psykiskt sjuka och för barn som bevittnat våld. Både barn och vuxna är välkomna att höra av sig till Slussen, telefon: 0142-36 62 00.

Stöd i boende: Stöd i Boende är ett bistånd du kan få efter beslut av socialsekreterare. Det är ett socialt och pedagogiskt stöd som ges i den enskildes hem och närmiljö för att få vardagen och tillvaron att fungera bättre. Målet med insatsen är att du ska klara att sköta ditt boende självständigt.

Kontaktperson: Ett vuxet stöd, någon att prata med, att göra fritidsaktiviteter med och som kan vara en förebild. Den som behöver kontaktperson kan få det genom omsorgs- och socialförvaltningen.

Beroendemottagningen: Erbjuder stöd till ungdomar och deras föräldrar genom bland annat genom  "haschprogrammet". Har du eller din ungdom drogproblem eller riskbeteende, kontakta oss!

Kontaktfamilj: En familj att ha som stöd, för att uppleva en annan familjesituation, en "umgängesfamilj", en tillflyktsort när det är jobbigt hemma.

Familjehem: När ett barn, inte kan bo hemma, finns familjer som öppnar sitt hem under kortare och längre tid.         

Hem för vård och behandling (HVB): Kommunen har en egen enhet, Kungsvägens HVB. För att komma till ett behandlingshem måste man ha ett beslut om placering från omsorgs- och socialförvaltningen.

Ungdomshälsan: Kostnadsfri rådgivning, stöd och samtal för ungdomar. Alla som arbetar på Ungdomshälsan har tystnadsplikt.

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2016-07-13

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2016-07-13

Senast ändrad av: Stefan Kalm