Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 20 februari 2017
Mjölby kommun

Kommunal sjukvård

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar i:

  • hemsjukvård i ordinärt boende
  • kommunens särskilda boenden, vårdboenden
  • dagverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

I kommunens hälso- och sjukvård arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Sjuksköterskor och undersköterskor finns i tjänst dygnet runt alla dagar. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar dagtid på vardagar. Läkarinsatser i kommunens hälso- och sjukvård är Region Östergötlands ansvar.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig för rehabilitering

I kommunens hälso- och sjukvård finns det en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som har ett övergripande medicinskt ansvar. MAS arbetar för att den vård och behandling som ges ska vara trygg, säker och av god kvalité för den enskilde, MAR har samma ansvarsområde men med inriktning mot rehabilitering.

Om du har sett allvarliga risker eller brister i kommunens hälso- och sjukvård bör du i första hand kontakta personal eller ansvarig chef i verksamheten, du kan också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

Patientnämnd

Om du inte är nöjd med den vård, behandling eller i bemötande som du eller dina närstående får inom hälso- och sjukvården i Mjölby kommun, har du alltid möjlighet att framföra dina synpunkter. Ta då kontakt med personal eller ansvarig chef, du kan också vända dig till patientnämnden i Östergötland som Mjölby kommun har avtal med.

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2017-01-25

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2017-01-25

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Omsorgs- och socialförvaltningen

Växeln: 0142-850 00
Måndag-torsdag klockan 7.30-16.30, fredag klockan 7.30-16.

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 1177 (dygnet runt)

www.1177.selänk till annan webbplats

Vid akut sjukdom ska du ringa 112

Rehabilitering & hjälpmedel: 
0142-859 87
(sjukgymnast, arbetsterapeut)
Vardagar klockan 8.15 -9.15.

Verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten
Anette Gunnarsdotter
Telefon: 0142-858 91
anette.gunnarsdotter@mjolby.se

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Helena Karlsson
Telefon: 0142-854 71 helena.v.karlsson@mjolby.se

MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)
Boel Eklund
Telefon: 0142-857 37 boel.eklund@mjolby.se