Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 25 september 2017
Mjölby kommun

Utbildningar

Varje år inträffar det ca.10 000 hjärtstopp i Sverige utanför sjukhus. På grund av bristande kunskap står de flesta av oss handfallna när någon faller ihop. Fler liv skulle kunna räddas om du eller någon i omgivningen ingrep tillräckligt snabbt. Man vet att chansen att överleva ökar med 2-3 gånger om HLR börjar i tid.

Vi på Räddningstjänsten i Mjölby erbjuder en grundutbildning i Första hjälpen/HLR som följer Svenska HLR-rådets rekommendationer.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 ska det på varje arbetsplats finnas den beredskap och de rutiner som behövs med hänsyn till verksamhetens art och dess särskilda risker. Det handlar om att ha Första hjälpenberedskap för åtgärder vid akut sjukdom och olycksfall, innan ambulans eller räddningstjänsten kommer.

Räddningstjänsten i Mjölby har ett antal olika utbildningar att erbjuda.
Här nedan ser du hur kursutbudet ser ut. Klicka på respektive kurs för att läsa information och målplan om kurserna.

Utbildningsavdelningen i organisationen sköts av tre stycken brandmän, Thomas Mideskog, Lars Karlsson och Magnus Karlsson. Thomas är utbildningsansvarig och tillika instruktör i kurserna. Lasse och Magnus hjälper till som instruktörer.

Räddningstjänstens kursutbud:

Vi på Räddningstjänsten i Mjölby skräddarsyr givetvis utbildningar efter kundens behov samt önskemål. Dessa kurser kan bedrivas hos oss i våra trevliga lokaler på stationen eller på vårt övningsfält i Hulje. De kan också ske på arbetsplatsen om så är lämpat för kursen eller verksamheten som sådan.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finner du i högerspalten. Hör av dig för mer information.

Innehåll: Thomas Mideskog

Senast publicerad: 2017-09-11

Senast ändrad av: Björn Berg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Thomas Mideskog

Senast publicerad: 2017-09-11

Senast ändrad av: Björn Berg

Utbildningsavdelningen


Brandman (utbildningsansvarig)
Thomas Mideskog
Telefon: 0730- 60 17 78
thomas.mideskog@mjolby.se

Brandman
Lars Karlsson
Telefon: 0730- 60 28 56
lars.karlsson@mjolby.se