Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Trygg & säker

Trygg & säker

Utbildningar

Varje år inträffar det cirka 5000 hjärtstopp i Sverige utanför sjukhus. På grund av bristande kunskap står de flesta av oss handfallna när någon faller ihop. Fler liv skulle kunna räddas om du eller någon i omgivningen ingrep tillräckligt snabbt. Man vet att chansen att överleva ökar med 2-3 gånger om HLR börjar i tid.

Vi på Räddningstjänsten i Mjölby erbjuder en grundutbildning i Första hjälpen/HLR som följer Svenska HLR-rådets rekommendationer.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 ska det på varje arbetsplats finnas den beredskap och de rutiner som behövs med hänsyn till verksamhetens art och dess särskilda risker. Det handlar om att ha Första-hjälpen beredskap för åtgärder vid akut sjukdom och olycksfall, innan ambulans eller räddningstjänsten kommer.

Räddningstjänsten i Mjölby har ett antal olika utbildningar att erbjuda. Här nedan ser du hur kursutbudet ser ut. Klicka på respektive kurs för att läsa information och målplan om kurserna.

Utbildningsavdelningen samordnas organisatoriskt av Stefan Bergh men där tjänstgör även fler brandmän som utbildar och informerar runtom i kommunen. Stefan är utbildningsansvarig och tillika instruktör i kurserna.

Räddningstjänstens kursutbud

• Brandskyddsutbildning

• Första hjälpen till barn

• Första hjälpen till vuxna

• Heta Arbeten

 

Vi på Räddningstjänsten i Mjölby skräddarsyr givetvis utbildningar efter kundens behov samt önskemål. Dessa kurser kan bedrivas hos oss i våra lokaler på stationen eller på vårt övningsfält i Hulje. De kan också ske på arbetsplatsen om så är lämpat för kursen eller verksamheten som sådan.

Kontakt

Utbildningsledare

Stefan Bergh

Telefon: 0730-60 17 78 eller 0707-49 22 38

stefan.bergh@mjolby.se


Utbildningsgruppen

Telefon: 0730-60 28 13

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480