Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Bygga och riva

För att vi tillsammans ska bygga en så bra och hållbar stad som möjligt är det viktigt att vi har en gemensam syn på hur och var vi bygger.

Vanligtvis krävs ett bygglov för att få bygga men det finns några fall där man får bygga utan bygglov. I de flesta fall krävs dock att man gör en anmälan till kommunen.

Här kan du få information om hur du ska gå till väga för
att bygga ett nytt hus, bygga till eller kanske riva en byggnad.

Information om vad som kräver bygglov och vad man får bygga utan bygglov finns i broschyren Får jag bygga?PDF

Du kan med fördel skicka in dina ansökningshandlingar digitalt.
Klicka här för att läsa mer.

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se

 

Ställföreträdande stadsbyggnadschef och bygglovhandläggare

Krister Ramebäck
Telefon: 0142-851 88

 

Bygglovhandläggare och inspektör

Mats Spång

Telefon: 0142-859 29

 

Bygglovhandläggare och inspektör

Henrik Bergström
Telefon: 0142-851 59

 

Bygglovhandläggare och inspektör

Kristian Barkö
Telefon: 0142-850 61

 

Bygglovassistent

Lillemor Joelsson
Telefon: 0142-851 87

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Byggnadskontoret
Senast ändrad av: Fredrik Hellqvist
Uppdaterad: 2018-06-01
Publicerad: 2009-09-30

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in