Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 25 mars 2017
Mjölby kommun

Arrenden

Bild på spaniel som simmar med ett byte i munnen.

Mjölby kommun arrenderar ut mark för jordbruksändamål och jakt kring tätorterna.

Till föreningar och företag arrenderar kommunen ut mark för olika ändamål som till exempel fotboll, golf och skytte. Kommunen upplåter även ett tjugotal fritidstomter vid Skogssjön.

Frågor om jordbruksarrenden, jakträttsupplåtelser, lägenhets-, bostads- och anläggningsarrenden besvaras av:

Exploateringsingsassistent
Jessika Strand-Andersson, Telefon: 0142-851 16
E-post: jessika.strand-andersson@mjolby.se

Innehåll: Jessica Strand-Andersson

Senast publicerad: 2017-03-15

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jessica Strand-Andersson

Senast publicerad: 2017-03-15

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Exploateringsings-
assistent


Jessika Strand-Andersson
Telefon: 0142-851 16
jessika.strand-andersson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11 mjolbykommun@mjolby.se