Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Näringsliv

Näringsliv

Företagslots

Funderar du på att etablera ditt företag i Mjölby kommun? Eller vill du bygga ut? Företagslotsen hjälper dig gärna med ditt ärende genom den kommunala handläggningen.

Ibland behövs tillstånd och prövningar från flera förvaltningar, lotsen hjälper dig med information kring detta.Du kan också fråga honom till råds om olika externa företagsaktörer som till exempel ALMI Företagspartner Östergötland.

Det är viktigt för kommunen att upprätthålla en hög servicenivå till företag och samtidigt säkerställa den lagstadgade myndighetsutövningen. Tänk gärna på att tydlig och tidig information till kommunen ger bättre förutsättningar för en effektiv och riktig handläggning av ditt företags frågor.

Vår företagslots heter Michael Agu. Han nås på telefon 0142-851 14 eller per e-post michael.agu@mjolby.se

Välkommen med ditt ärende!

Kontakt

Byggnadskontoret

Bygglov

Krister Ramebäck

Telefon: 0142-851 88

krister.rameback@mjolby.se

 

Bygginspektion

Mats Spång

Telefon: 0142-859 29

mats.spang@mjolby.se

 

Expedition

Lillemor Joelsson

Telefon: 0142-851 87

lillemor.joelsson@mjolby.se

 

Annika Jansson

Telefon: 0142-851 81

annika.jansson@mjolby.se

 

Fastighetsbildning, mätning, kartor

Per Strömberg

Telefon: 0142-851 77

per.stromberg@mjolby.se

 

Planärenden

Ida Arvidsson

Telefon: 0142-850 62

ida.arvidsson@mjolby.se

 

Sara Gustavsson

Telefon: 0142-859 63

sara.gustavsson@mjolby.se

 

Magnus Hultegård

Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se

 

Jonas Loiske

Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se

 

Kommunledningskontoret

Arrenden/avtal

Jessika Strand-Anderson

Telefon: 0142-851 16

jessika.strandanderson@mjolby.se

 

Miljökontoret

Energi- och klimatrådgivning

Telefon: 0142-857 58

energiradgivning@mjolby.se 

 

Enskilda avlopp

Carl Arrhenius

Telefon: 0142-852 30

carl.arrhenius@mjolby.se

 

Hälsoskydd

David Hansevi

Telefon: 0142-857 58

david.hansevi@mjolby.se

 

Livsmedel

Karin Fagerström

Telefon: 0142-856 27

karin.fagerstrom@mjolby.se

 

Jenny Gustafsson

Telefon: 0142-859 89

jenny.gustafsson@mjolby.se

 

Sanna Fredriksson

Telefon: 0142-853 84

sanna.fredriksson@mjolby.se

 

Miljöskydd

Cajsa Eriksson

Telefon: 0142-850 28

cajsa.eriksson@mjolby.se

 

Linnéa Andersson

Telefon: 0142-859 52

linnea.andersson@mjolby.se

 

Cia Kågedal

Telefon: 0142-851 23

cia.kagedal@mjolby.se

 

Natur

Anna Carpholm

Telefon: 0142-853 86

anna.carpholm@mjolby.se

 

Omsorgs- och socialförvaltningen

Serveringstillstånd

Christoffer Sjögren

Telefon: 0142-854 81

social@mjolby.se

 

Göran Lidemalm

Telefon: 0142-852 24

social@mjolby.se

  

Räddningstjänsten

Brandteknisk rådgivning, brandfarlig vara, sotningsfrågor

Växel 0142-854 00

  

Service- och teknikförvaltningen

Trafik

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se

 

Vatten och avlopp, avfall

Lars Edenhofer

Telefon: 0142-852 76

lars.edenhofer@mjolby.se

 

Vatten och avlopp, abonnentfrågor

Jessica Johansson

Telefon: 0142-857 48

jessica.johansson@mjolby.se

 

Avfall

Per Andersson

Telefon: 0142-852 65

per.andersson@mjolby.se

  

Tillväxtkontoret

Näringslivsfrågor

Torbjörn Sjögren
Telefon: 0142-850 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se

 

Lokaler, mark, företagslots, näringslivsfrågor

Michael Agu
Telefon: 0142-851 14

michael.agu@mjolby.se


Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480