Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 21 februari 2018
Mjölby kommun

Företagslots

Funderar du på att etablera ditt företag i Mjölby kommun? Eller vill du bygga ut? Företagslotsen hjälper dig gärna med ditt ärende genom den kommunala handläggningen.

Ibland behövs tillstånd och prövningar från flera förvaltningar, lotsen hjälper dig med information kring detta.

Du kan också fråga honom till råds om olika externa företagsaktörer som till exempel ALMI Företagspartner Östergötland, NyföretagarCentrum Västra Östergötland eller Linköpings Universitet.

Det är viktigt för kommunen att upprätthålla en hög servicenivå till företag och samtidigt säkerställa den lagstadgade myndighetsutövningen. Tänk gärna på att tydlig och tidig information till kommunen ger bättre förutsättningar för en effektiv och riktig handläggning av ditt företags frågor.

Vår företagslots heter Michael Agu. Han nås på telefon 0142-851 14 eller per e-post michael.agu@mjolby.se

Välkommen med ditt ärende!

Kontaktuppgifter till tjänstemän med företagsrelaterade ärenden:


Alla telefonnummer nedan föregås av riktnummer 0142.

Byggnadskontoret

Bygglov

Krister Ramebäck

85188

krister.rameback@mjolby.se

Bygginspektion

Mats Spång

85929

mats.spang@mjolby.se

Expedition

Lillemor Joelsson

85187

lillemor.joelsson@mjolby.se


Annika Jansson

85181

annika.jansson@mjolby.se

Fastighetsbildning, mätning, kartor

Per Strömberg

85177

per.stromberg@mjolby.se

Planärenden

Ida Arvidsson

85062

ida.arvidsson@mjolby.se


Sara Gustavsson

85963

sara.gustavsson@mjolby.se


Magnus Hultegård

85186

magnus.hultegard@mjolby.se


Jonas Loiske

85190

jonas.loiske@mjolby.se

 

Kommunledningskontoret

Arrenden/avtal  

Jessika Strand-Anderson

85116

jessika.strandanderson@mjolby.se

 

Miljökontoret

Energi/klimat-

rådgivning

Henric Rehnmark

85973

henric.rehnmark@mjolby.se

Enskilda avlopp

Carl Arrhenius

85230

carl.arrhenius@mjolby.se

Hälsoskydd

David Hansevi

85758

david.hansevi@mjolby.se


Henric Rehnmark

85973

henric.rehnmark@mjolby.se

Livsmedel

Karin Fagerström

85627

karin.fagerstrom@mjolby.se


Jenny Gustafsson

85989

jenny.gustafsson@mjolby.se


Sanna Fredriksson

85384

sanna.fredriksson@mjolby.se

Miljöskydd

Cajsa Eriksson

85028

cajsa.eriksson@mjolby.se


Linnéa Andersson

85952

linnea.andersson@mjolby.se


Cia Kågedal

85123

cia.kagedal@mjolby.se

Natur

Anna Carpholm

85386

anna.carpholm@mjolby.se

 

Omsorgs- och socialförvaltningen

Serveringstillstånd

Christoffer Sjögren

85481

social@mjolby.se


Göran Lidemalm

85224

social@mjolby.se

 

Räddningstjänsten

Brandteknisk rådgivning, brandfarlig vara, sotningsfrågor

Växel 85400 

Service- och teknikförvaltningen

Trafik

Mats Rydell

85176

mats.rydell@mjolby.se

Vatten och avlopp, avfall

Lars Edenhofer

85276

lars.edenhofer@mjolby.se

Vatten och avlopp, abonnentfrågor

Jessica Johansson

85748

jessica.johansson@mjolby.se

Avfall

Per Andersson

85265

per.andersson@mjolby.se

 

Tillväxtkontoret

Lokaler, mark, företagslots, näringslivsfrågor

Michael Agu

85114

michael.agu@mjolby.se


Claes Jonasson

85011

claes.jonasson@mjolby.se

 

Innehåll: Åsa Elandersson

Senast publicerad: 2018-02-06

Senast ändrad av: Åsa Elandersson

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Åsa Elandersson

Senast publicerad: 2018-02-06

Senast ändrad av: Åsa Elandersson