Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 26 juni 2017
Mjölby kommun

När jag blir äldre...

Äldre människor ska ha möjlighet att leva och bo självständigt och tryggt. Vård och omsorg om äldre över 65 år, kan innebära särskilt boende, hemtjänst, anhörigvård, dagverksamhet och vistelse på utredningsplats. En del stöd kan vi erbjuda som service annat måste du ansöka om.

Om du vill resonera om vilket stöd du eller din anhörige behöver, kontakta omsorgs- och socialförvaltningen på telefon 0142-850 00, säkrast mellan klockan 08.00-09.30.

Dina rättigheter:

Dina rättigheter och skyldigheter, och vilken service omsorgs- och socialförvaltningen kan ge, regleras i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Innehåll: Caroline Strand

Senast publicerad: 2017-06-13

Senast ändrad av: Tove Frisk

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Caroline Strand

Senast publicerad: 2017-06-13

Senast ändrad av: Tove Frisk