Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Stöd & omsorg

Stöd & omsorg

Äldre

Inom äldreomsorgen finns flera olika former av stöd, vård och omsorgsinsatser både för dig som själv är i behov av stöd och för dig som är anhörig.

Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar. Med insatser som till exempel hemtjänst och trygghetslarm kan du känna dig trygg i ditt hem. Om du inte längre kan bo kvar hemma finns flera olika boendeformer att välja på.

De flesta insatser behöver du ansöka om. Oavsett din ålder eller ditt behov har du alltid rätt att ta kontakt med Omsorgs- och socialförvaltningen för att få ditt behov prövat. Det är biståndshandläggaren som utreder och fattar beslut om möjliga insatser.

För mer information och ansökan kontakta en biståndshandläggare på telefon 0142-851 75.

Länkar:

Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
LSS och Lagen om assistansersättning (LASS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se

Verksamhetschef

Caroline Strand
Telefon: 0142-854 89

caroline.strand@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480