Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 10 oktober

En ordförandeklubba.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 10 oktober. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll ut. Klicka här för att komma till sidan där protkollen finns.länk till annan webbplats

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör så försöker vi ordna ett läsbart format.

Kommunikatör, Mia Högberg

Telefon: 0142-850 09

mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslistan

3.  Dialog med MSE

4. Delårsrapport per 31 augustiPDF

5. Borgensavgifter för de kommunala bolagenPDF

6. Redovisning av kommungemensamma kontrollmomentPDF

7. Personalutskottets arbete - informationPDF

8. Löneöversyn 2018 - uppföljningPDF

9. Reglemente kommunstyrelsenPDF

10. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslagPDF

11. Dagvattenpolicy - beslut om remissPDF

12. Dagvattenstrategi - beslut om remissPDF

13. Pristävling om idéer för användningen av Rådhuset i Skänninge - svar på motionPDF

14. Överförmyndarnämnden - Fakturering av arvoden till huvudmänPDF

15. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

16. Anmälan av protokoll från personalutskottet

17. Anmälan av delegationsbeslut

18. Meddelanden/skrivelser

19. Övriga frågor 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480