Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flera olika dagstidningar

Nyheter

Nyheter

Nya majoriteten klar

De fem partierna Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet ska nu samverka i en koalition under namnet ”Handslag för Mjölby”. Handslaget har 25 av 45 mandat i kommunfullmäktige och ska samverka för att styra Mjölby kommun under mandatperioden 2019-2022.

Längst fram till vänster socialdemokraten Cecilia Burenby bredvid henne centerpartisten Birgitta Gunnarsson. Bakre raden från vänster miljöpartisten Christoffer Sjögren, liberalen Curt Karlsson och kristdemokraten Tommy Engback.

De fem partierna håller som bäst på att utmejsla ett gemensamt politiskt program för de kommande fyra åren. Huvuddragen är klara och helheten ska presenteras vid ett senare tillfälle.

 

På bilden syns längst fram till vänster socialdemokraten Cecilia Burenby bredvid centerpartisten Birgitta Gunnarsson. Bakre raden från vänster miljöpartisten Christoffer Sjögren, liberalen Curt Karlsson och kristdemokraten Tommy Engback.

På kommunfullmäktiges oktobersammanträde ska ett nytt presidium tillsättas, det består av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Posterna som ordförande och vice ordförande ska innehas av partier från den nya majoriteten. Därefter väljs också en valberedning, som under november lägger fram förslag på nya organisationer för nämnderna och styrelserna.

Mandatfördelning i valet 2018

Socialdemokraterna 14 mandat

Liberalerna 4

Centerpartiet 4

Kristdemokraterna 2

Miljöpartiet 1

Moderaterna 9
Sverigedemokraterna 8
Vänsterpartiet 3

I vår kommun var valdeltagandet 86,32 procent. Antalet röstberättigade var 21 142 personer varav 18 250 röstade.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480