Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flera olika dagstidningar

Vad händer efter valet?

Nu har vi röstat, men fortfarande återstår mycket arbete för att få den den nya mandatperioden att rulla igång. Här kan du se hur processen går till.

Pilar som pekar uppåt.

Det här händer efter valet

 • När vallokalerna stängde på valdagen startade den preliminära rösträkningen på plats. Då räknades alla röster som lämnats i vallokalen och alla förtidsröster. Rösträkningen är offentlig och den som vill kan närvara och följa räkningen. När rösterna räknats transporterades de till länsstyrelsen.

 • Onsdagen efter valdagen, 12 september klockan 9.30, genomför valnämnden preliminär rösträkning i kommunstyrelsesalen i stadshuset i Mjölby. Då räknas förtidsröster som kommit in så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Också brevröster från utlandet räknas och förtidsröster som underkänts i valdistrikten granskas. Även denna rösträkning är offentlig.

 • Därefter transporteras rösterna till länsstyrelsen där den slutgiltiga rösträkningen sker.

 • Det slutgiltiga valresultatet publiceras av länsstyrelsen två veckor efter valdagen.

Förhandling

Efter valdagen börjar politikerna i de olika politiska partierna, utifrån resultatet av den preliminära rösträkningen, att förhandla med varandra om vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren.

De förhandlar bland annat om:

 • vilka som ska bli ordförande i nämnderna
 • vilka som ska ingå i kommunstyrelsen
 • vilka som ska vara kommunalråd

Nya kommunfullmäktige i oktober

När länsstyrelsen meddelar det slutgiltiga valresultatet ungefär två veckor efter valdagen, vet vi vilka partier och politiker som blivit invalda i kommunfullmäktige.

 • I oktober sammanträder politikerna i det nyvalda kommunfullmäktige för första gången. Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige utses av länsstyrelsen utifrån valresultatet.

 • I november röstar fullmäktige om ny budget för Mjölby kommun, den ska gälla för nästa år.

 • Den preliminära planeringen är att kommunfullmäktige i november utser vilka politiker som ska sitta i nämnder och styrelser.

 • Nämndernas mandatperiod startar 1 januari 2019.

Politikerna får utbildning

I början av den nya mandatperioden får alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige utbildning. Utbildningen handlar bland annat om kommunens ansvarsområden och organisation, om vad uppdraget som politiker innebär och om lagstiftning.

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Mia Högberg
Senast ändrad av: Lis-Anna Engstrand
Uppdaterad: 2018-09-10
Publicerad: 2018-09-10

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in