Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Granskning av avloppsverk

Eu har granskat svenska avloppsreningsverk utifrån sitt avloppsdirektiv. Naturvårdsverket har gett länsstyrelserna i uppdrag att hämta in fakta från kommunerna och sammanställa en handlingsplan för att visa att villkoren uppfylls och att det görs åtgärder för att dimensionering av kapacitet ska stå i relation till belastning. I Mjölby kommun har man arbetat intensivt på Mjölkulla reningsverk under flera år för att minska bland annat kvävehalten i reningsverket, men trots det klarade inte reningsverket gränsvärdena för bland annat kväve under tidigare år. Delvis beroende på problem med rötgasanläggningen och ombyggnad av reningsbassängerna. Andra halvåret blev betydligt bättre då omfattande åtgrder gjorts och en stabilare process upprätthölls.

Länsstyrelsen har nu beslutat om ett föreläggande för Mjölkulla reningsverk som avser kväveutsläppen från reningsverket under 2019. Klarar inte kommunen av det satta gränsvärdet för kväve, avseende årsmedelvärdet, utdöms ett vite på 30 miljoner kronor.

- Vi har haft en del störningar på Mjölkulla, säger va- och avfallschef Lars Edenhofer. Olika åtgärder har redan utförts och vi kommer fortsätta med ytterligare förbättringar under 2018 och även jobba med de anslutna verksamheterna. Det är beklagligt och vi tar föreläggandet på största allvar, men min bedömning är att vi kommer klara gränsvärdenivåerna för 2019, fortsätter Lars Edenhofer. Ett reningsverk är en komplicerad anläggning där både modern teknik och biologi måste samverka och vara i balans om allt ska fungera. Det handlar till stor del om belastningen motsvara vad reningsverket är konstruerat för. Belastningen vi har idag är ojämn och påverkar reningsverkets reningsprocess negativt.

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Lars Edenhofer 076- 805 63 80

 

 

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Jenny Ristorp
Senast ändrad av: Åsa Elandersson
Uppdaterad: 2018-06-29
Publicerad: 2018-06-28

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in