Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommun och politik

Kommun och politik

Handlingar till kommunstyrelsen 15 juni

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 20 juni. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll ut. Klicka här för att komma till sidan där protkollen finns.länk till annan webbplats

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör så försöker vi ordna ett läsbart format.

Kommunikatör, Mia Högberg

Telefon: 0142-850 09

mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslistan

3.  Besök i Skänninge, visning av vildbinPDF

4. Bokslutsprognos per 31 maj - handlingar på bordet

5. Program för privata utförarePDF

6. Utvärdering av Mjölby kommuns ledningssystemPDF

7. Mjölby kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremismPDF

8. Upplevelsecentra

9. Huvudreglemente för Mjölby kommunPDF

10. Remiss av delbetänkande Ökad trygghet för pstuderande som blir sjuka (SOU 2018:9)PDF

11. Tecknande av kommunens firmaPDF

12. Motion från Liberalerna om anläggande av en rondell vid Mjölbys östra infart - svarPDF

13. Motion från Liberalerna om flytt av hastighetsskylt i Västra Harg - svarPDF

14. Beställning av planändring Sörby del av Mjölby 40:2PDF

15. Bolagsordning för Mjölby kraftnät AB, MKN

16. Handlingsplan för e-hälsa i ÖstergötlandPDF

17. Samverkansavtal mellan Växtkraft i Mjölby kommun och Mjölby kommun 

18. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

19. Anmälan av protokoll från integrationsråd

20. Anmälan av protokoll från personalutskott 

21. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 

22. Anmälan av delegationsbeslut

23. Meddelanden/skrivelser

24. Övriga frågor

25. Byte av I-pads

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480