Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Bankgiro i Mjölby kommun

Ska du betala en faktura till oss? Här nedan ser du vilket bankgironummer du ska använda.

Bankgiro, OCR-nummer och faktura

Bankgiro

Ange

Faktura avser

5268-8157

OCR-nummer

VA-avfallsavgifter

5927-9562

OCR-nummer

Barnomsorg, äldreomsorg, hyra, arrende, bygg- och miljö, kulturskola, lokalbokning, föreningsarkiv med flera.

163-8063

OCR-nummer

Lundbybadet

791-9848

Meddelande

Övrigt, förkommen faktura, avbetalning eller kravärende

Vid ytterligare frågor kontakta den förvaltning som handlägger ditt ärende.

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95

medborgarservice@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480