Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Hantering av synpunkter från allmänheten för år 2017

Via synpunktshanteringen kan invånare lämna beröm, förslag eller klagomål när det gäller kommunens service. Det finns ett digitalt system som underlättar för medborgare att både kunna lämna synpunkter och få snabbare svar. Synpunkterna är en källa till förbättringar och ökar invånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet.

År 2017 dokumenterades 938 synpunkter vilket är fler än föregående år. Verksamheterna har blivit bättre på att hålla den uppsatta svarstiden om fem dagar. Synpunkter som behandlades under året gällde bland annat; temperatur och ventilation i handikappomklädningsrum och gym, underhållet av gator samt gång- och cykelvägar, dålig lukt från verksamhet.

 

Anmäl fel och lämna synpunkter här

 

Om du har frågor kring arbetet med synpunkter och felanmälningar: 

Kontakt

Verlsamhetsutvecklare

Ingela Harrelind

Telefon: 0142 - 853 88

ingela.harrelind@mjolby.se

 

Samhällsvägledare

Lena Mattsson
Telefon: 0142-859 97

lena.mattsson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480