Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Specialpedagoger

Specialpedagogerna är en del av elevhälsan som stöder det specialpedagogiska arbetet i förskola och grundskola. Vi vänder oss både till förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasiu, och har ett nära samarbete med pedagogerna som arbetar med tal, språk och kommunikation.

Specialpedagogerna kan:

  • Ge konsultation och handledning till personal
  • Ge stöd och rådgivning till personal och vårdnadshavare
  • Ge råd om material och metoder itifrån aktuell forskning
  • Arbeta med kompetensutveckling av personal
  • Medverka och genomföra kartläggningar, utredningar och bedömningar inom olika specialpedagogiska områden
  • Samarbeta med interna och externa aktörer
  • Observera, utveckla och utvärdera metoder och arbetssätt

 
Specialpedagoger

Förskola 1-5 år

Anita Aspeqvist
Telefon: 0142-85227
anita.aspeqvist@mjolby.se

Grundskola
Lotta A-C Pettersson
Telefon: 0142-85139
lotta.pettersson@mjolby.se

Förskola 1-5 år och grundskola
Desirée Lindstén
Telefon: 0142-85358
desiree.lindsten@mjolby.se


Elevhälsan

Resursenhetschef
Malin Petersson
Telefon: 0142-85247
malin.petersson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun,
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 13

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in