Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Skolsköterskor och skolläkare

Elevhälsans ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras psykiska och fysiska hälsa och verka för hälsofrämjande levnadsvanor hos dem.

Skolsköterska

Alla kommunens skolor har tillgång till skolsköterska. Samtiliga skolsköterskor är legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning som ger behörighet att arbeta med hälso- och sjukvård för barn och unga. Skolsköterskans uppdrag är att erbjuda hälsobesök och vaccinationer samt göra preliminära bedömningar och utföra enklare sjukvårdsinsater.
Elever och elevers vårdnadshavare kan vid behov kontakta skolsköterskan för rådgivning. Skolsköterskan deltar även vid skolornas elevhälsoteam.


Skolläkare

Skolläkare finns att tillgå på samtliga skolor. Tid till skolläkarmottagningen kan bokas efter överenskommelse med skolsköterskan. Skolläkarens uppdrag är att hjälpa de elever som anses ha skolrelaterade medicinska problem med bedömning, rådgivning och eventuell vidare remittering till annan vårdinrättning.

 
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Maria Karlström
Telefon: 0142-85305
maria.karlström@mjolby.se

Skolläkare
Camilla Gårdman
Telefon: 0142-85976
camilla.gardman@mjolby.se

Hälsokartläggning för nyanlända barn och ungdomar (6-18 år)
Annika Edberg
Telefon: 0142-85299
annika.edberg@mjolby.se

Klämmestorpskolan och Veta skola
Kerstin Wiman
Telefon: 073-060 27 99
kerstin.wiman@mjolby.se

Vifolkaskolan F-9 och Västra Harg skola
Anita Eriksson
Telefon: 073-060 27 81
Vifolkaskolan F-6, telefon: 0142-85624
Vifolkaskolan 7-9, telefon: 0142-85624
Västra Harg skola, telefon: 073-060 27 81
anita.eriksson@mjolby.se

Bjälbotullskolan och Lindbladsskolan
Helena Holmgren Karlsson
Telefon: 0142-85939helena.holmgren-karlsson@mjolby.se

Lagmansskolan
Laila Sandström, laila.sandstrom@mjolby.se
Telefon: 0142-85256
laila.sandstrom@mjolby.se
Lisa Eriksson
Telefon: 0142-85269
lisa.eriksson@mjolby.se

Blåklintsskolan
Elin Andersson
Telefon: 0142-85284, 073-060 27 82
elin.andersson@mjolby.se

Egebyskolan och Vasaskolan
Marie Wolving
Telefon:0142-85213
marie.wolving@mjolby.se

Trojenborgskolan, Väderstad skola och Normlösa skola
Lena Andersson
Telefon: 0142-85843, 073-060 27 80
lena.andersson@mjolby.se

Dackeskolan
Camilla Carlsson
Telefon: 0142-85336
camilla.carlsson@mjolby.se

Kungshögaskolan
Sofia Isaksson
Telefon: 0142-85353
sofia.isaksson@mjolby.se


Elevhälsan

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser
Malin Petersson,
Telefon: 0142-85247
malin.petersson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 13

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in