Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Psykologer

Psykologerna inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till psykolog.

I psykologernas arbete ingår bland annat att:

  • Medverka i skolornas elevhälsoteam
  • Handleda personal kring funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa
  • Erbjuda fortbildning till personal, elever och föräldrar
  • Utreda anledningar till att elever har svårigheter att nå målen i skolan (med fokus på utredningar av rätt till särskola)
  • Ha tidsbegränsade stödsamtal med elev i syfte att öka måluppfyllelse
  • Samverka med psykiatri, habilitering eller socialtjänst

Kontakt

Medicinskt ledningsansvarig psykolog

Cornelia Ekerfelt Allvin
Telefon: 0142-859 80

cornelia.ekerfelt-allvin@mjolby.se

 

Kungshögaskolan, Dackeskolan (gymnasium) och Vasaskolan

Tobias Björn
Telefon: 0142-859 80
tobias.bjorn@mjolby.se

 

Trojenborgsskolan, Bjälbotullskolan, Lindbladsskolan, Väderstad skola och Egebyskolan

Vakant

 

Normlösa skola, Västra Hargs skola, Veta skola, Vifolkaskolan F-6 och 7-9, Klämmestorpsskolan

Vakant


Blåklintskolan och Lagmansskolan

Hanna Landberg

Telefon: 0142-854 12

hanna.landberg@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480