Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Frågor och svar om snöröjning

När kommer ni och plogar på min gata? Varför är det vallar på trottoarerna? Läs frågor och svar och snörjning i Mjölby kommun.

Snökristall.

Kommunen ansvarar för gator i tätbebyggt område, det handlar om 171 kilometer gator, cirka 600 stycken, och 95 kilometer gång- och cykelvägar. Totalt snöröjs 1 600 000 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 230 fotbollsplaner.
Trafikverket ansvarar för större vägar och leder. Småvägar på landet hör ofta till vägsamfälligheter.

Vad är man ansvarig för som fastighetsägare?
De som har en gångbana vid sin fastighet är skyldiga att röja och halkbekämpa där, det gäller både för villaägare och dem som äger hyresfastigheter. Snön ska läggas upp på den egna tomten och får inte kastas ut på gatan.

 

Tänk på brevbäraren, tidningsbudet och sopbilen!

Skotta bort snön ungefär två meter på var sida om postlådan. Håll vägen fram till ditt sopkärl skottad och sandad. Där vi använder sidlastare för att tömma soporna är det extra viktigt att snövallar inte hindrar hämtningen.

 

När börjar kommunen röja bort snön?
Högst prioritet har gång- cykelvägar. Vi börjar ploga när snön är tre centimeter djup. På huvudgator är startkriteriet cirka fem centimeter. Lägst prioritet har villagatorna, där påbörjas plogningen vid cirka sju centimeter. Platser som resecentrum i Mjölby, Mantorp och Skänninge är högt prioriterade. Områden runt skolor, äldreboenden eller där det finns verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, står också högt upp på listan.

Varför dröjer det så länge innan ni plogar på min gata?
Någon blir alltid först och alltid sist. Det är viktigt att prioritera gator med mycket trafik och bussar. Små villagator har lägst prioritet. Kommunen har åtta timmar på sig efter att det slutat snöa att röja klart på gång- och cykelbanor, på torg och på huvud- och bussgator. Huvudröjningen på det övriga väg- och gatunätet ska vara klar senast 32 timmar efter avslutat snöfall. Vid snöfall som av SMHI får klass 1 eller klass 2 varning blir tiderna för våra insatser längre på grund av snömängden. Efterarbetena tar då normalt flera arbetsdagar att slutföra.

Hur håller kommunen koll på snöläget?
Vi prenumererar på särskilda prognoser från SMHI och en arbetsledare har jour dygnet runt, veckans alla dagar. Han kan logga in på särskilda SMHI-konton och kolla väderläget kontinuerligt, han åker också ut och inspekterar.

Hur många personer jobbar med snöröjning i Mjölby kommun?
Vi har 19 kontrakterade entreprenörer som kan köra ut med sina traktorer. Entreprenörerna ansvarar för varsitt bestämt område. Kommunen äger även sex egna fordon, en lastbil, två lastmaskiner och tre mindre traktorer.

Väcker kommunen entreprenörerna om det snöar på natten?
Ja, när vi bedömer att det är dags att börja röja, sänds ett meddelande ut till entreprenörerna. Det ringer i entreprenörens telefon, han lyssnar av ett meddelande och återkopplar till kommunen att han ger sig ut. Om entreprenören sover djupt fortsätter telefonen att ringa tills dess han återkopplar. Alla resurser är utrustade med ett GPS-positioneringssystem så att jourhavande hela tiden kan se var enheten befinner sig.

Ibland är det svårt att gå på trottoarerna, varför lägger ni upp snövallar där?
På vissa gator är utrymmet begränsat vilket innebär att vi tvingas ploga upp snön på trottoarerna. Den snön brukar tas bort i samband med efterarbetena efter snöfallet, då vi till exempel bort snövallar vid trottoarskanterna och busshållsplatser. Fastighetsägare som har en trottoar som gränsar till sin fastighet har ansvar att snö- och halkbekämpa denna, bortsett från de tillfällen då snön plogas dit av kommunen. För att underlätta för fastighetsägaren kan man gratis hämta stenkrossmaterial på Ramstadgatan i Mjölby, Trumpetarevägen i Mantorp och på Bjälbovägen i Skänninge.

 

Var gör kommunen av all snö som röjs bort?
Vi har två snötippar i Mjölby en i Skänninge och en i Mantorp. När vi röjer vid till exempel grönområden försöker vi trycka ut en del snö där.

Vad kostar snöröjningen i kommunen?
En dag när alla entreprenörer är igång, ligger kostnaden på 15 000 kronor i timmen bara för deras arbete. Vi räknar med att 10 timmars snöröjning kostar ungefär 150 000 kronor. En normal vinter går på runt 5 000 000 kronor i snöröjningskostnader.

 

Vad kan man göra själv för att underlätta snöröjningen?
Det viktigaste är att följa parkeringsbestämmelserna, om alla parkerar på ett riktigt sätt går det mycket lättare att få undan snön. Man får bara parkera 24 timmar i sträck på samma ställe under vardagar, om inte andra parkeringsanvisningar finns uppskyltade.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480