måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunfullmäktige 19 december

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 19 december och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Granskning av IT-säkerhet i MjölbyPDF

3. Köp av eldslösa 10:2, 10:10, 10:13PDF

4. Bokslutsprognos 2017-10-31PDF

5. Konstpolicy för Mjölby kommunPDF

6. Handlingsplaner mot sexuella trakasserier i kommunens skolor - svar på interpellationPDF

7. Inkomna medborgarförslagPDF

  • Utegym
  • Flytt av staty
  • Julgran vid hembyggdsgården
  • Samordning av hedersrelaterade frågor

8. Inkomna motioner, interpeallationer och enkla frågor

9. Val och entledigandenPDF

10. Meddelanden

 

Innehåll: Stefan Kalm
Uppdaterad: 2017-12-12
Publicerad: 2017-12-12

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480