Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktige 19 december

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 19 december och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Granskning av IT-säkerhet i MjölbyPDF

3. Köp av eldslösa 10:2, 10:10, 10:13PDF

4. Bokslutsprognos 2017-10-31PDF

5. Konstpolicy för Mjölby kommunPDF

6. Handlingsplaner mot sexuella trakasserier i kommunens skolor - svar på interpellationPDF

7. Inkomna medborgarförslagPDF

  • Utegym
  • Flytt av staty
  • Julgran vid hembyggdsgården
  • Samordning av hedersrelaterade frågor

8. Inkomna motioner, interpeallationer och enkla frågor

9. Val och entledigandenPDF

10. Meddelanden

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480