Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsen 6 december

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 6 dedcember. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Mjölby city, ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2018PDF

4. Förening i samverkanPDF

5. Verksamhetsplan 2018 - KSFPDF

6. Internkontrollplan 2018 - KSFPDF

7. Detaljbudget 2018 - KSFPDF

8. Omfördelning av medel till utbildningsnämnden, demografiförändring 2017PDF

9. Anpassningsåtgärder - integrationPDF

10. Riktlinjer för arbetsmiljöPDF

11. OPF-KLPDF

12. Lunch

13. Östsvenska yrkeshögskolan - information

14. Motion rörande infarter till Klämmetorpsområdet - svarPDF

15. Motion angående rapportering av enkla avhjälpta hinder - svarPDF

16. Revisionsrapport E-posthantering Mjölby kommun 2017PDF

17. Dokumenthanteringsplanen KSF - revideringPDF

18. Köp av Eldslösa 10:2, 10:10, 10:13PDF

19. Ändring av detaljplan för EgebyskolanPDF

20. Försäljning av del av Mjölby 40:5 inom Viringe verksamhetsområdePDF

21. Rapportering av ej verkställda beslut inom omsorgs- och socialnämnden, kvartalsrapport kvartal 3PDF

22.  Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

23. Anmälan av protokoll från personalutskottet

24. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

25. Anmälan av delegationsbeslut

26. Inkomna skrivelser/meddelanden

27. Övriga frågor

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in