Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Anslagstavla

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Tillkännagivande

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tisdagen 28 augusti 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt: 2018-09-04

Anslaget tas ned: 2018-09-26

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tisdag 16 oktober 2018, klockan 19, Stadshuset, hörsalen

Kallelse/Föredragningslista

Handlingar

Kontaktuppgifter KommunfullmäktigePDF

Kontakta sekreterare

Kommunstyrelsens sammanträde

Onsdagen 29 augusti

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt: 2018-09-07

Anslaget tas ned:  2018-09-28

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag 17 september 2018

Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt 2018-09-18

Anslaget tas ned 2018-10-10

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Kommunstyrelsens sammanträde

Onsdag 26 september 2018

Kallelse

Handlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag 1 oktober 2018

 


Byggnads och räddningsnämndens sammanträde
 
Tisdag 21 augusti 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt 2018-08-28

Anslaget tas ned 2018-09-19

Förvaringsplats: Byggnadskontorets närarkiv

Samråd och granskning av detaljplaner som pågår

Detaljplan i Väderstad för Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 1:8öppnas i nytt fönster

Byggnads och räddningsnämndens sammanträde

Tisdag 18 september 2018

Kultur och fritidsnämndens sammanträde

Måndag 10 september

Protokollet är justerat - Läs protokollet, klicka här


Anslaget uppsatt: 2018-09-13

Anslaget tas ned: 2018-10-05

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningens närarkiv

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Måndag 10 september 2018

Miljönämndens sammanträde

Torsdag 23 augusti 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet, klicka härPDF

Anslaget uppsatt 2018-08-29

Anslaget tas ned 2018-09-21

Förvaringsplats: Miljökontorets närarkiv

Miljönämndens sammanträde

Torsdag 20 september 2018

Föredragningslista

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde

Tisdag 19 juni 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned

Förvaringsplats: Omsorgs- och socialförvaltningens närarkiv

 

Omsorgs- och socialnämndens socialutskott

Måndag 10 april 2018

Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned 

Förvaringsplats: Omsorgs- och socialförvaltningens närarkiv

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde

Tisdag 2 oktober  2018

Föredragningslista

Tekniska nämndens sammanträde
 
Torsdag 30 augusti 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet, klicka härPDF

Anslaget uppsatt 2018-09-05

Anslaget tas ned 2018-09-27

Förvaringsplats: Service- och teknikförvaltningens närarkiv

 

Tekniska nämndens sammanträde

Onsdag 27 september 2018

Föredragningslista

Utbildningsnämndens sammanträde

Tisdag 27 auguisti 2018

Protokollet är justerat - Läs protokolletPDF

Anslaget uppsatt 2018-08-30

Anslaget tas ned 2018-09-21

 

Anslaget uppsatt 2018-08-28

Anslaget tas ned 2018-09-19

Förvaringsplats: Utbildningsförvaltningens närarkiv

Utbildningsnämndens sammanträde

Tisdag 24 september 2018

Föredragningslista

Valnämndens sammanträde

Fredag 12 september 2018 - Läs protokolletPDF

Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt 2018-09-20

Anslaget tas ned 2018-10-12

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Valnämndens sammanträde


Överförmyndarens sammanträde

Måndag 17 september 2018

 

Anslaget uppsatt: 2018-09-19

Anslaget tas ned: 2018-10-11

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Överförmyndarens sammanträde


Äldre protokoll och föredragningslistor

Klicka här för att se äldre protokoll och föredragningslistor

Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen. Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Carina Åsman
Senast ändrad av: Carina Åsman
Uppdaterad: 2018-09-21
Publicerad: 2017-12-06

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in