Anslagstavla

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Anslag

Tillkännagivande

Kommunfullmäktiges sammanträde
Tisdag 19 december 2017

Protokollet är justerat - Läs protokollet här
PDF


Anslaget uppsatt 22 december 2017

Anslaget tas ned 14 januari 2018

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tisdag 6 februari 2018, klockan 19, Stadshuset, hörsalen

Handlingar (länken aktiveras när handlingarna läggs ut på hemsidan)

Kontakta sekreterare

Kommunstyrelsens sammanträde
Måndag 6 december 2017

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF


Anslaget uppsatt 18 december 2017

Anslaget tas ned 9 januari 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Måndag 8 januari 2018

Protokollet är justerat


Anslaget uppsatt 10 januari 2018

Anslaget tas ned 2 februari 2018

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Kommunstyrelsens sammanträde

Onsdag 17 januari 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott


Byggnads och räddningsnämndens sammanträde 
Måndag 11 december 2017

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF


Anslaget uppsatt 19 december 2017

Anslaget tas ned 10 januari 2018

Förvaringsplats: Byggnadskontorets närarkiv

Byggnads och räddningsnämndens sammanträde

Måndag 23 januari 2018

Kultur och fritidsnämndens sammanträde
Måndag 18 december 2017

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF


Anslaget uppsatt 21 december 2017

Anslaget tas ned 12 januari 2018

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningens närarkiv

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Måndag 29 januari 2018

Miljönämndens sammanträde
Onsdag 13 december 2017

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF


Anslaget uppsatt 19 december 2017

Anslaget tas ned 10 januari 2018

Förvaringsplats: Miljökontorets närarkiv

Miljönämndens sammanträde

Onsdag 18 januari 2018

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde
Tisdag 19 december 2017

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF


Anslaget uppsatt december 2017

Anslaget tas ned januari 2018

Förvaringsplats: Omsorgs- och socialförvaltningens närarkiv

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde

Tisdag 30 januari 2018

Tekniska nämndens sammanträde
Torsdag 14 december 2017

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF


Anslaget uppsatt 20 december 2017

Anslaget tas ned: 11 januari 2018

Förvaringsplats: Service- och teknikförvaltningens närarkiv

Tekniska nämndens sammanträde

Torsdag 25 januari 2018

Utbildningsnämndens sammanträde
Måndag 18 december 2017

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF


Anslaget uppsatt 20 december 2017


Anslaget tas ned 11 januari 2018

Förvaringsplats: Utbildningsförvaltningens närarkiv

Utbildningsnämndens sammanträde

Måndag 29 januari 2018

Valnämndens sammanträde
Fredag 24 november 2017

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF


Anslaget uppsatt 6 december 2017

Anslaget tas ned 28 december 2017

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Valnämndens sammanträde

Fredag 2 mars 2018

Överförmyndarens sammanträde
Måndag 15 januari 2018

Anslaget uppsatt: 15 januari 2018

Anslaget tas ned: 6 februari 2018

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Överförmyndarens sammanträde


Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen. Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.