Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommun & politik

Kommun & politik

Välkommen till anslagstavlan!

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tisdag 19 mars 2019, klockan 19.00, Stadshuset, hörsalen

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tisdagen 23 april 2019

Protokollet är justerat - Läs protokollet här

Anslaget uppsatt:

Anslaget tas ned: 

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Kommunstyrelsens sammanträde

Onsdag 20 mars 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag 26 mars 2019


Kommunstyrelsens sammanträde

Onsdagen 27 februari 2019

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt: 2019-03-06

Anslaget tas ned: 2019-03-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag 12 mars 2019

Anslaget uppsatt: 2019-03-14

Anslaget tas ned: 2019-04-05

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Byggnads och räddningsnämndens sammanträde

Tisdag 19 mars 2019

Byggnads och räddningsnämndens sammanträde
 
Tisdag 12 februari 2019

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt: 2019-03-04

Anslaget tas ned: 2019-03-26

Förvaringsplats: Byggnadskontorets närarkiv

Samråd och granskning av detaljplaner som pågår

Detaljplan i Väderstad för Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 1:8öppnas i nytt fönster

Detaljplan i Mantorp för del av Viby-Olofstorp 4:4 (Östra Olofstorp, vid Riksvägen), Läs kungörelsen, klicka härPDF

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Måndag 25 mars

Kultur och fritidsnämndens sammanträde

Måndag 11 februari

Protokollet är justerat - Läs protokollet här


Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningens närarkiv

Miljönämndens sammanträde

Torsdag 21 mars 2019

Föredragningslista

Miljönämndens sammanträde

Onsdag 21 februari 2019

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt 2019-02-27

Anslaget tas ned 2019-03-21

Förvaringsplats: Miljökontorets närarkiv

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde

Tisdag 28 februari  2019

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde

Tisdag 28 februari § 44-45 omedelbar justering

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt 2019-03-01

Anslaget tas ned 2019-03-26

Förvaringsplats: Omsorgs- och socialförvaltningens närarkiv

Tisdag 28 februari

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt 2018-03-08

Anslaget tas ned 2018-04-01

Omsorgs- och socialnämndens socialutskott


Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned 

Förvaringsplats: Omsorgs- och socialförvaltningens närarkiv

Tekniska nämndens sammanträde

Föredragningslista

Tekniska nämndens sammanträde
 
Torsdag 14 februari 2019


Protokollet är justerat- Läs protkollet häröppnas i nytt fönster

Anslaget uppsatt 2019- 02-26

Anslaget tas ned 2019-03-20


Förvaringsplats: Service- och teknikförvaltningens närarkiv

Utbildningsnämndens sammanträde

Måndag 11 mars 2019

Föredragningslista

Utbildningsnämndens sammanträde

Måndag 11 mars 2019

Protokollet är justerat - Läs protokolletPDF

Anslaget uppsatt 2019-03-15

Anslaget tas ned 2019-04-08

 

Förvaringsplats: Utbildningsförvaltningens närarkiv

Valnämndens sammanträdeValnämndens sammanträde

Måndag 4 mars 2019 - Läs protokolletPDF

Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt 2019-03-14

Anslaget tas ned 2019-04-05

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Överförmyndarens sammanträde


Måndag 18 mars 2019

Anslaget uppsatt: 2019-03-22

Anslaget tas ned: 2019-04-15

Förvaringsplats: Överförmyndarnämndens kansliet i Motala

Äldre protokoll och föredragningslistor

Klicka här för att se äldre protokoll och föredragningslistor

 

Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning.

 

Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen.

 

Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla.

 

Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

 

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga.

 

Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480