Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Anslagstavla

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Tillkännagivande

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tisdagen 16 oktober 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet här PDF

Anslaget uppsatt:

Anslaget tas ned: 

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Valberedningens sammanträde 

Tisdagen 13 november 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet här PDF

Anslaget uppsatt: 2018-11-15

Anslaget tas ned: 2018-12-07

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tisdag 27 november 2018, klockan 13.30, Stadshuset, hörsalen

Kommunstyrelsens sammanträde

Onsdagen 24 oktober

Protokollet är justerat - PDFLäs protokollet här PDF

Anslaget uppsatt: 2018-11-05

Anslaget tas ned: 2018-11-27

Onsdagen 10 oktober

Anslaget uppsatt: 2018-10-17

Anslaget tas ned: 2018-11-08

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv 

Onsdagen 14 november

Anslaget uppsatt: 2018-11-14

Anslaget tas ned: 2018-12-06

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag 1 oktober 2018

Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned 

Måndag 15 oktober 2018

Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt 2018-10-17

Anslaget tas ned 2018-11-08

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Kommunstyrelsens sammanträde

Onsdag 14 november 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Måndag 5 november 2018

Anslaget uppsatt: 2018-11-12

Anslaget tas ned: 2018-12-04

Måndag 19 november 2018

 


Byggnads och räddningsnämndens sammanträde
 
Tisdag 23 oktober 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt 2018-10-31

Anslaget tas ned 2018-11-22

Förvaringsplats: Byggnadskontorets närarkiv

Samråd och granskning av detaljplaner som pågår

Detaljplan i Väderstad för Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 1:8öppnas i nytt fönster

Detaljplan i Mantorp för del av Viby-Olofstorp 4:4 (Östra Olofstorp, vid Riksvägen), Läs kungörelsen, klicka härPDF

Byggnads och räddningsnämndens sammanträde

Onsdag 21 november 2018

Kultur och fritidsnämndens sammanträde

Måndag 10 september

Protokollet är justerat - Läs protokollet, klicka här


Anslaget uppsatt: 2018-10-30

Anslaget tas ned: 2018-11-21

Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningens närarkiv

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Måndag 3 december

Miljönämndens sammanträde

Torsdag 18 oktober 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet, klicka här

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned

Förvaringsplats: Miljökontorets närarkiv

Miljönämndens sammanträde

Torsdag 22 november 2018

Föredragningslista

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde

Tisdag 30 oktober 2018

Protokollet är justerat - Läs protokollet härPDF

Anslaget uppsatt 2018-11-02

Anslaget tas ned 2018-11-26

2018-10-30, §§ 174 - 183, § 185 - omedelbar justeringPDF

Anslaget uppsatt 2018-10-30

Anslaget t as ned 2018-11-21


Förvaringsplats: Omsorgs- och socialförvaltningens närarkiv

 

Omsorgs- och socialnämndens socialutskott

Måndag 10 april 2018

Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned 

Förvaringsplats: Omsorgs- och socialförvaltningens närarkiv

Omsorgs- och socialnämndens sammanträde

Tisdag 30 oktober  2018

Föredragningslista

Tekniska nämndens sammanträde
 
Torsdag 25 oktober 2018


Protokollet är justerat- Läs protokollet, klicka härPDF

Anslaget uppsatt 2018-11-02

Anslaget tas ned 2018-11-26

Förvaringsplats: Service- och teknikförvaltningens närarkiv

Tekniska nämndens sammanträde

Torsdag 25 oktober 2018

Föredragningslista

Utbildningsnämndens sammanträde

Tisdag 22 oktober 2018

Protokollet är justerat - Läs protokolletPDF

Anslaget uppsatt 2018-10-26

Anslaget tas ned 2018-11-19

 

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned

Förvaringsplats: Utbildningsförvaltningens närarkiv

Utbildningsnämndens sammanträde

Tisdag 22 oktober 2018

Föredragningslista

Valnämndens sammanträde

Fredag 12 september 2018 - Läs protokolletPDF

Protokollet är justerat

Anslaget uppsatt

Anslaget tas ned 

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Valnämndens sammanträde


Överförmyndarens sammanträde

Måndag 17 september 2018

 

Anslaget uppsatt: 

Anslaget tas ned:

Förvaringsplats: Kommunledningskontorets närarkiv

Överförmyndarens sammanträde


Äldre protokoll och föredragningslistor

Klicka här för att se äldre protokoll och föredragningslistor

Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen. Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480