Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 13 november

Kommunstyrelsen sammanträder måndag 13 november. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Konstpolicy i Mjölby kommunPDF

4. Länsplan för regional transportinfrastruktur för Östergötlands län 2018-2029 - remissvarPDF

5. Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029PDF

6. Granskning av IT-säkerhet Mjölby 1.0PDF

7. Ansökan om föreningsbidrag från Motala Godman och förvaltarföreningPDF

8. Remissvar av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraftPDF

9. Tecknande av kommunens firma i samband med upptagande av lånPDF

10. Bemyndigande att underteckna bankräkningar och signera utbetalningar via internetbankenPDF

11. Firmateckning avseende kommunens punktskattedeklaration av energiskattPDF

12. Beställning av detaljplan södra BjörkuddenPDF

13. Inrättande av central byggnadskommitté

14. Ändrade sammanträdesdagar 2018

15. Bokslutsprognos per 2017-10-31

16. Redovisning av uppdragslistan

17. Anmälan av delegationsbeslut

18. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

19. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

20. Inkomna skrivelser/meddelanden

21. Övriga frågor

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480