Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 23 januari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunfullmäktige 14 november

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 14 november och börjar klockan 13.30.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse, föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2.1. Budget 2018-2020PDF
2.2. Budget 2018-2020, fortsättningPDF

3. Revisorernas anslag 2018PDF

4. Skattesats 2018PDF

5. Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2018PDF

6. Sammanträdestider 2018PDF

7. IT-strategi 2017-2020PDF

8. KostpolicyPDF

9. Revidering av plan- och bygglovstaxaPDF

10. Taxa för utlämnande av allmän handlingPDF

11. Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag, avveckling av bolagPDF

12. Effektiviseringsuppdrag i form av administrationskartläggningPDF

13. Effektiviseringsuppdrag i form av vikariebemanningPDF

14. Effektiviseringsuppdrag i form av kommunikationsorganisationenPDF

15. Effektiviseringsuppdrag i form av förutsättningar för cheferPDF

16. Utredning av Mantorps skolutveckling, svar på motionPDF

17.1. Uthyrning av burkini i Mjölby simhall, interpellation
1PDF
7.2. Svar på interpellation om uthyrning av burkiniPDF

18. Inkomna medborgarförslag om cykelväg, förlängning av parkering och om att bygga om trottoar till cykelvägPDF

19. Entlediganden och valPDF

20. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor

21. MeddelandenPDF

 

Kommunfullmäktige

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
kommunstyrelsen@mjolby.se

Kommunsekreterare
Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11 carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-11-09

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-11-09

Senast ändrad av: Mia Högberg