Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktige 14 november

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 14 november och börjar klockan 13.30.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse, föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2.1. Budget 2018-2020PDF
2.2. Budget 2018-2020, fortsättningPDF

3. Revisorernas anslag 2018PDF

4. Skattesats 2018PDF

5. Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2018PDF

6. Sammanträdestider 2018PDF

7. IT-strategi 2017-2020PDF

8. KostpolicyPDF

9. Revidering av plan- och bygglovstaxaPDF

10. Taxa för utlämnande av allmän handlingPDF

11. Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag, avveckling av bolagPDF

12. Effektiviseringsuppdrag i form av administrationskartläggningPDF

13. Effektiviseringsuppdrag i form av vikariebemanningPDF

14. Effektiviseringsuppdrag i form av kommunikationsorganisationenPDF

15. Effektiviseringsuppdrag i form av förutsättningar för cheferPDF

16. Utredning av Mantorps skolutveckling, svar på motionPDF

17.1. Uthyrning av burkini i Mjölby simhall, interpellation
1PDF
7.2. Svar på interpellation om uthyrning av burkiniPDF

18. Inkomna medborgarförslag om cykelväg, förlängning av parkering och om att bygga om trottoar till cykelvägPDF

19. Entlediganden och valPDF

20. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor

21. MeddelandenPDF

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480